Vrije gift

Hoe kan ik een gift doen?

Je kan een gift doen via een overschrijving op het rekeningnummer BE67 2200 3200 54 87 (BIC: GEBABEBB - bank: BNP Paribas Fortis) op naam van OLO-Rotonde vzw met de vermelding gift.