Aanbod Huizen OLO-Rotonde

Huis Brasschaat

Mobiele begeleiding volwassenen

Thuisbegeleiding op maat

Huis Hemeldreef (Brasschaat)

Opvoedingswinkel

Diagnostiek kinderen en jongeren

Huis Rozenhoeve (Brasschaat)

Mobiele begeleiding volwassenen

Huis Luchtbal (Antwerpen)

Mobiele begeleiding volwassenen

Thuisbegeleiding kinderen en jongeren

Huis Geel

Thuisbegeleiding kinderen en jongeren

Mobiele begeleiding volwassenen

Huis De Mortel (Brasschaat/Stabroek)

Mobiele begeleiding volwassenen

Huis Mechelen

Thuisbegeleiding kinderen en jongeren

Diagnostiek kinderen en jongeren

Huis Zoersel

Mobiele begeleiding volwassenen

Thuisbegeleiding kinderen en jongeren

Opvoedingswinkel

Diagnostiek kinderen en jongeren

Studiowerking jongvolwassenen (Brasschaat)
Huis Vizier (Borgerhout/Deurne)

Contextbegeleiding kinderen en jongeren

Crisishulp aan Huis kinderen en jongeren

Contextbegeleiding en kortdurende intensieve begeleiding kinderen en jongeren

Positieve heroriëntering kinderen en jongeren

Oriëntatiecentrum (Edegem)

Diagnostiek volwassenen