Handen die elkaar vasthouden

Begeleiding

We ondersteunen ook heel wat gezinnen, jongvolwassen en volwassenen aan huis of bij ons op de dienst: dat kan gaan om een éénmalige vraag of om intensieve dagelijkse ondersteuning. Daarnaast delen we onze kennis en ervaring ook graag met andere professionelen. Voor sommige van deze diensten heb je een doorverwijzing of een attest nodig. 

Handen die elkaar vasthouden

Voor kinderen en jongeren

Opvoedingswinkel
Onze opvoedingswinkel is een plek waar je terecht kan met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar. Want daar zit iederéén toch wel eens mee? Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wil het graag zo goed doen. En daar kunnen we jou bij helpen.
Persoonlijke assistentiedienst
De persoonlijke assistentiedienst voorziet assistenten die je hulp bieden bij allerlei activiteiten zodat je je leven zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven organiseren.
Huis Vizier
Vizier biedt thuisbegeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Elk gezin en elke opvoedingssituatie is anders, daarom werken we samen een traject op maat uit
Globale individuele ondersteuning
Vanuit het geloof in een inclusieve samenleving willen we volop inzetten op de ondersteuning van kinderen met een extra zorgbehoefte in een gewone school of opvang. Om dit te realiseren zetten we extra in op de globale individuele ondersteuning (GIO) aan jonge kinderen (0-7 jaar) met een specifieke zorgvraag.
Outreach
Onze organisatie heeft veel ervaring in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Deze kennis en ervaring willen we delen om zo andere professionelen te ondersteunen. Wij geloven sterk in een inclusieve samenleving en we proberen dit aan te moedigen en mogelijk te maken via ons outreachaanbod.
Studiowerking voor jongvolwassenen
Ben jij klaar voor de volgende stap en wil je graag meer zelfstandig wonen? Studiowerking zorgt voor tijdelijke en ambulante, maar intensieve begeleiding, als brug tussen adolescentie en volwassenheid.
Thuisbegeleiding op maat
Thuisbegeleiding op maat biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met een (vermoeden van een) beperking. Dit kan bij je thuis (mobiele dienstverlening) of bij ons op de dienst (ambulante dienstverlening). De ondersteuning die onze begeleiders bieden, hangt van jouw noden en wensen.

Voor volwassenen

Persoonlijke assistentiedienst
De persoonlijke assistentiedienst voorziet assistenten die je hulp bieden bij allerlei activiteiten zodat je je leven zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven organiseren.
Begeleiding op maat
Begeleiding op maat ondersteunt volwassenen met een (vermoeden van een) beperking. De begeleiding kan zowel bij jouw thuis of bij ons op de dienst.
Outreach
Onze organisatie heeft veel ervaring in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Deze kennis en ervaring willen we delen om zo andere professionelen te ondersteunen. Wij geloven sterk in een inclusieve samenleving en we proberen dit aan te moedigen en mogelijk te maken via ons outreachaanbod.
Studiowerking voor jongvolwassenen
Ben jij klaar voor de volgende stap en wil je graag meer zelfstandig wonen? Studiowerking zorgt voor tijdelijke en ambulante, maar intensieve begeleiding, als brug tussen adolescentie en volwassenheid.

Op deze locaties kan je terecht

Opvoedingswinkel Zoersel
Handelslei 230
2980 Sint-Antonius Zoersel
OLO-Rotonde huis Vizier Borgerhout
OLO-Rotonde huis Vizier Deurne