Outreach

Onze organisatie heeft veel ervaring in hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Deze kennis en ervaring willen we ook kunnen aanbieden om andere professionelen te ondersteunen. We doen dit via ons outreachaanbod. We bieden outreach voor kinderen en jongeren met gedrags, emotionele of een ontwikkelingsstoornis en outreach rod volwassen met een beperking.

Download hier onze flyer.

Outreach rond kinderen en jongeren

Binnen dit aanbod bieden we ondersteuning aan scholen, diensten en organisaties die te maken hebben met kinderen en jongeren met gedrags- of emotionele problemen, waar dit misschien niet perse hun kernopdracht is. Ook wanneer er (nog) geen diagnose is, kunnen we een aanbod doen.

Outreach rond volwassenen

Binnen dit aanbod bieden we ondersteuning aan organisaties en team die hun werking beter willen afstemmen op volwassenen met een beperking.