Outreach rond kinderen en jongeren

Wil je als school graag meer info over hoe je kan omgaan met een leerling met gedragsproblemen? Zijn jullie begeleiders in een kinderopvang die graag willen weten hoe ze een peutertje met een ontwikkelingsstoornis zo goed mogelijk kunnen ondersteunen? Of misschien wil je als sportclub graag weten hoe de trainingen van je club kunnen aangepast worden aan een kind met autisme? Dan kan Outreach je zeker helpen.

We ondersteunen professionelen die werken met kinderen en jongeren, maar daarom geen ervaring hebben met kinderen en jongeren met (een vermoeden van) gedrags-, emotionele of ontwikkelingsproblemen. Denk maar aan scholen, CLB's, sportclubs, jeugdbewegingen, kinderdagverblijven,...

We proberen je organisatie te ondersteunen door info te geven en je handvaten aan te reiken waarmee je aan de slag kan. Onze organisatie gelooft sterk in een inclusieve samenleving waar iedereen zijn plekje heeft. Door onze kennis over gedrags-, emotionele en ontwikkelingsstoornissen te delen met andere organisaties willen we inclusie aanmoedigen en ervoor zorgen dat ook kinderen en jongeren met een extra zorgbehoefte volop kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Werking

Outreach is mogelijk in verschillende vormen. We plannen eerst een afstemmingsgesprek in waarbij we kijken welke vorm het beste past bij de noden en vragen die jullie hebben.

Onderstaand vind je een aantal voorbeelden van welke vormen er mogelijk zijn binnen Outreach:

  • We kunnen bijvoorbeeld aansluiten op een overleg om mee na te denken over een bepaalde situatie zoals bijvoorbeeld een kind waar het erg moeilijk mee loopt en waar er een vermoeden is van achterliggende problematiek.
  • We kunnen een algemene vorming geven rond een bepaald thema zoals ADHD of ASS in de klas of opvang.
  • We kunnen medewerkers coachen.
Begeleider Gezinnen

Kostprijs

Bij het aansluiten op een overleg of een intervisie is er geen kostprijs. Wordt er eerder een vorming verwacht, dan wordt de kostprijs berekend op basis van de tarieven van het VAPH. Voor meer info omtrent kostprijs kan je contact opnemen met ons onthaalteam.

Aanmelden

Heb je interesse in Outreach? Wens je vrijblijvend extra informatie?

Het OLO-Rotonde onthaalteam helpt je graag verder.

Aanmelden voor Outreach kan op elk moment via ons online aanmeldformulier, Neem je liever telefonisch contact op, dat kan op werkdagen via 03 633/ 98 99.