Krijtbord met welkom

Verblijf

In sommige situaties kan het nodig zijn om bij ons te verblijven. Daarom voorzien we woonondersteuning voor zowel kinderen en jongeren als (jong)volwassenen. We beseffen dat zo'n verhuis een grote stap is. Maak je geen zorgen, je kan rekenen op een veilige en warme omgeving. Samen creëren we een huiselijke sfeer.

Deze vorm van ondersteuning is niet vrij toegankelijk. Wil je gebruik maken van onze woonondersteuning dan zijn er een aantal administratieve stappen en aanvragen nodig. Kinderen en jongeren hebben een 'A-document' nodig, voor volwassenen is dit een erkenning via het VAPH. Weet je niet waar te beginnen? Ons onthaalteam helpt je graag op weg!

Download hier onze flyer verblijf kinderen en jongeren of volwassenen.

Krijtbord met welkom
Speeltuin in een groene omgeving Zithoek van een leefgroep  (OBC)

Voor kinderen en jongeren

Multifunctioneel centrum
In het multifunctioneel centrum worden kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar in de leefgroep begeleid door een opvoedend team: zij zorgen voor een positieve leefsfeer, met groeikansen voor iedereen. We bieden verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning. Op deze manier kunnen we flexibele zorg op maat bieden.
Observatie en behandelingscentrum
In de leefgroepen van onze OBC-werking verblijven kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar. De begeleiding start met een observatieperiode, hierna kan er nog een behandeltraject volgen. We proberen het (vaak vastgelopen) opvoedingsproces weer in goede banen te leiden, samen met de ouders of andere opvoedingsfiguren.
Studiowerking voor jongvolwassenen
Ben jij klaar voor de volgende stap en wil je graag meer zelfstandig wonen? De overstap van een leefgroep naar (begeleid) zelfstandig wonen is groot. De maatschappij wordt steeds meer complex en jongeren zijn hier vaak nog te weinig op voorbereid. Studiowerking zorgt voor tijdelijke, ambulante, intensieve begeleiding.

Voor volwassenen

Studiowerking voor jongvolwassenen
Ben jij klaar voor de volgende stap en wil je graag meer zelfstandig wonen? De overstap van een leefgroep naar (begeleid) zelfstandig wonen is groot. De maatschappij wordt steeds meer complex en jongeren zijn hier vaak nog te weinig op voorbereid. Studiowerking zorgt voor tijdelijke, ambulante, intensieve begeleiding.
Woonhuizen met nachtpermanentie (studiosysteem tot woongroepen)
Heb je zowel gedurende de dag als nacht specifieke ondersteuning en verzorging nodig, dan kan je terecht in onze woonhuizen met nachtpermanentie. Je woont met een aantal mensen samen, er is altijd iemand van begeleiding aanwezig.
Woonhuizen zonder nachtpermanentie
Woon je liever wat meer zelfstandig maar heb je nood aan specifieke verzorging zoals verpleging, logopedie of kinesitherapie? Onze woonsten zonder nachtpermanentie zijn er voor volwassenen die intensieve begeleiding nodig hebben. Je woont met een beperkt aantal mensen samen, er is geen nachtdienst voorzien.

Op deze locaties kan je terecht