Studiowerking voor jongvolwassenen

Ben jij klaar voor de volgende stap en wil je graag meer zelfstandig wonen? De overstap van een leefgroep naar (begeleid) zelfstandig wonen is groot. De maatschappij wordt voor iedereen steeds meer complex en jongeren zijn hier vaak nog te weinig op voorbereid. Daarom is er nood aan een tussenaanbod dat de brug slaat tussen jongeren en volwassenen. Studiowerking zorgt voor tijdelijke, ambulante, intensieve begeleiding.

Voor wie?

Je bent tussen 17 en 21 jaar en gemotiveerd om samen met ons te werken aan jouw toekomst. Je kan al een heel aantal zaken zelfstandig, zoals opstaan, telefoneren, je medicatie innemen,... Tot slot heb je nog een erkenning nodig voor een opname in een MFC voor jongeren met gedrags- en /of emotionele problemen, autisme of een licht tot matige verstandelijke beperking. 

Zithoek in een studio

Ik voel dat ik bijna klaar ben om mijn vleugels te spreiden en de wijde wereld in te vliegen naar een gelukkige toekomst en dat heb ik te danken aan OLO-Rotonde vzw.

Foto van Laura

Laura

Bewoner studiowonen

Werking

Studiowerking is een brug tussen jongeren en volwassenen waarbij we je een tijdelijke en mobiele, maar intensieve begeleiding bieden. Samen met jou bespreken we je noden en mogelijkheden en bieden we je begeleiding op maat. Tijdens ons traject bereiden we jou samen voor op het leven als volwassene en werken we aan jouw toekomstplannen.

Doel van de studiowerking

Het doel van een traject studiowerking is voor iedereen anders. Voor de ene is dit een terugkeer naar huis, voor iemand anders is dit (begeleid) zelfstandig wonen of wonen in een voorziening voor volwassenen. Om dit te kunnen bereiken werken we samen met jou aan je praktische zelfstandigheid zoals koken, het huishouden,... We trainen je psychosociale vaardigheden (communiceren, assertief zijn,...) We versterken je netwerk en zetten in op maatschappelijke zelfredzaamheid: hoe neem ik het openbaar vervoer, hoe werken openbare diensten,...

Badkamer van een studio Keuken en eetruimte van een studio

Begeleiding

Samen maken we een begeleidingsplan op jouw maat. Wat is je doel, wat zijn je krachten en wat zijn je valkuilen? We leren je stap voor stap alle vaardigheden die nodig zijn om je ultieme doel te bereiken. Je krijgt dagelijks bezoek van een begeleider, daarnaast is er altijd iemand van de begeleiding die telefonisch bereikbaar is, ook bij noodgevallen.

Aanmelden en kennismaken

Fijn dat je de weg naar onze studiowerking hebt gevonden.

Aanmelden kan op elk moment via ons online aanmeldformulier, Neem je liever telefonisch contact op, dat kan op werkdagen via +32 633 98 99

Verwijzers kunnen aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort door een zogenaamd A-document in te dienen.

Verdere verloop aanmelding

Het onthaalteam bespreekt je vraag en bezorgt  je binnen de 3 weken een antwoord.

Kunnen we de vraag goedkeuren, dan kom je op een wachtlijst terecht. Hou er wel rekening mee dat wachtlijsten van een jaar niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, bekijken we samen andere mogelijkheden.

Zijn er nog te veel onduidelijkheden, dan plannen we eerst een afstemmingsgesprek. Een collega van het onthaalteam zal tijdens dit gesprek de hulpvraag verder uitklaren.

Van zodra er ruimte is om de begeleiding op te starten,  nemen we contact op en organiseren we een intakegesprek met alle betrokkenen.