Observatie en behandelingscentrum

In sommige situaties kan het nodig zijn om tijdelijk bij ons te verblijven. We proberen het (vaak vastgelopen) opvoedingsproces weer in goede banen te leiden, samen met de ouders of andere opvoedingsfiguren. We starten met een observatieperiode: tijdens deze periode kan iedereen terug rust vinden en gaan we samen op zoek naar waar bepaald gedrag vandaan komt. (individuele factoren en contextfactoren worden hier naast elkaar gelegd).Hierna kan er nog een behandeltraject volgen waarin we aan de slag gaan met concrete doelen.

Er zijn vier leefgroepen binnen onze OBC-werking waar kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar verblijven. De indeling van de groepen hangt voornamelijk af van je leeftijd. Er heerst een huiselijke sfeer, zo heeft elke groep een eigen leefruimte, keuken, en tuin. Elk kind heeft een eigen slaapkamer. Bovendien bevinden onze leefgroepen zich op een groen domein, waar er veel ruimte is om te spelen.

 • Trampoline in tuin van een leefgroep van het MFC
 • Leefruimte van leefgroep van het OBC
 • Speelruimte van leefgroep met bokszak en tekeningen op de muren
 • fitnessruimte voor leegroepen van OBC
 • Thumbnail: Trampoline in tuin van een leefgroep van het MFC
 • Thumbnail: Leefruimte van leefgroep van het OBC
 • Thumbnail: Speelruimte van leefgroep met bokszak en tekeningen op de muren
 • Thumbnail: fitnessruimte voor leegroepen van OBC

Voor wie?

We proberen onze begeleiding en zorg zo goed mogelijk af te stemmen op wat kinderen of jongeren in de leefgroep nodig hebben. Alvorens we je kunnen verwelkomen in één van onze leefgroepen bekijken we vooraf samen enkele puntjes:

 • Ben je tussen 6 en 21 jaar oud
 • Heb je een (vermoeden van een) gedrags- en emotionele stoornis 
 • Heb je een erkenning voor opname in een OBC voor kinderen met een normale begaafdheid of licht verstandelijke beperking.
 • Woon je bij voorkeur in de regio Antwerpen

Om in een leefgroep de juiste zorg op maat te kunnen bieden zijn er een aantal tegenindicaties voor opname. Wij kunnen geen ondersteuning bieden bij een ernstige fysieke of sensoriële beperking, een ernstige verslavingsproblematiek, een specifieke acting out of ernstige geweldpleging.

Mocht je hierrond vragen hebben, aarzel niet ons onthaalteam te contacteren.

Werking 

Begeleiding

Binnen onze OBC werking bieden we verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning. Op deze manier kunnen we flexibele zorg op maat bieden. Elk kind of jongeren is anders, en heeft dus ook andere noden. De ouders (of andere opvoedingsfiguren) krijgen een belangrijke plaats tijdens het hele traject. Bij de start zitten we allemaal samen rond de tafel om een plan op te maken dat we op geregelde tijdstippen samen zullen evalueren, en eventueel bijsturen waar nodig. We voegen extra ondersteuning toe waar nodig, en we bouwen ondersteuning af waar het kan.

De begeleiding start met een observatieperiode van ± 6 maanden, we brengen de krachten en noden in kaart vanuit verschillende invalshoeken en kunnen eventueel een diagnose weerhouden. Hierna kan een behandeltraject volgen waarin we aan de slag gaan met concrete doelen. Daarnaast gaan we steeds intensief aan de slag met de omgeving en andere betrokkenen met als doel vastgelopen thuissituaties terug vlotter te trekken.

Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat we verschillende functies hebben om op alle krachten en valkuilen van je traject te onderstenen. Zo hebben we in onze leefgroepen een team van enthousiaste opvoeders. Zij zorgen voor een positieve warme sfeer met groeikansen voor iedereen. De kinderen kunnen bij hen terecht voor een babbel, een klein of een groot probleem, een vraag,... De opvoeders bieden een luisterend oor of een helpende hand waar nodig. Eén van de opvoeders zal ook de individuele begeleider worden, hij/zij maakt extra tijd vrij om samen in gesprek te gaan over de doelen van je kind of samen fijne momenten te hebben.

Naast de opvoeders zijn er nog een aantal medewerkers die je kind tijdens het traject kunnen ondersteunen waar nodig: verantwoordelijken (zij behouden het overzicht door de doelen van alle medewerkers vast te houden), therapeuten, kinder- en jeugdpsychiaters,...We vinden de samenwerking met het gezin erg belangrijk, zij krijgen ondersteuning van een contextbegeleider: hij of zij komt geregeld op huisbezoek.Tijdens het huisbezoek is er ruimte voor opvoedingsvragen en -ondersteuning, handvatten en tips hoe je de ontwikkeling van je zoon/dochter verder kan stimuleren. Zij denken ook mee na rond praktische ondersteuning.

Tot slot is er het Ondersteuningsteam. Dit zijn begeleiders die een zinvolle dagbesteding bieden voor de jongeren waarvan het schooltraject moeilijk loopt. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de leefgroepen na de schooluren om ervoor te zorgen dat onze kinderen en jongeren vaker in kleine groep, of op maat van hun eigen interesses een aanbod krijgen.

Een verblijf in een OBC is altijd tijdelijk (maximum 2 à 3 jaar). Tijdens dit verblijf wordt er zo snel mogelijk gezocht naar een perspectief voor na de opname. Indien blijkt dat het kind of de jongere niet terug naar huis kan, wordt er gezocht naar een pleeggezin, een andere voorziening, of een andere vorm van begeleiding die past bij de noden van het kind en zijn omgeving.

Week, weekend en vakanties 

Het aantal dagen verblijf hangt af van de ondersteuningsvraag en kan dus voor iedereen anders zijn. Ook tijdens weekends of vakanties is verblijf mogelijk, indien vooraf afgesproken.

Tijdens de week volgen onze kinderen en jongeren les in verschillende scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in de buurt. Samen zoeken we de meest geschikte vorm van onderwijs. 

Na de schooluren is er uiteraard tijd voor ontspanning: activiteiten met de groep of je eigen hobby uitoefenen: voetbal, dans, turnen,... of de activiteiten vanuit het Ondersteuningsteam.

Speeltuin in een groene omgeving Salon met zetels en televisie van leefgroep

Aanmelden en kennismaken

We begrijpen als geen ander dat je kind aanmelden bij een OBC, en de zorg (gedeeltelijk) uit handen geven, een erg grote stap is die gepaard gaat met de nodige spanning.We willen er een samen-verhaal van maken, dus stel gerust alle vragen die je hebt.

Aanmelden voor ons OBC kan op elk moment via ons online aanmeldformulier, Neem je liever telefonisch contact op, dat kan op werkdagen via +32 633 98 99

Verwijzers kunnen aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort door een zogenaamd A-document in te dienen.

Verdere verloop aanmelding

Het onthaalteam bespreekt je vraag en bezorgt je binnen de 3 weken een antwoord.

Kunnen we de vraag goedkeuren, dan kom je op een wachtlijst terecht. Hou er rekening mee dat wachtlijsten van 6 maanden tot een jaar niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, bekijken we samen andere mogelijkheden.

Zijn er nog te veel onduidelijkheden, dan plannen we eerst een afstemmingsgesprek. Een collega van het onthaalteam zal tijdens dit gesprek de hulpvraag verder uitklaren.

Van zodra er ruimte is om de begeleiding op te starten,  nemen we contact op en organiseren we een intakegesprek met alle betrokkenen.

Kostprijs

Het is een wettelijk gegeven dat een vast gedeelte (2/3) van de kinderbijslag rechtstreeks door het kinderbijslagfonds aan het OBC gestort wordt. De totale kostprijs voor een verblijf in ons OBC hangt af van welke ondersteuningsnood er is. Ontstaat er een tegoed, dan betalen wij dat uiteraard terug.

Bij noodzakelijke kosten (school, dokter, ...) zal er in samenspraak met de ouders of het netwerk worden bepaald wie de kosten zal dragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van je gezin.

Partners in Parenting

Geef kinderen uit een leefgroep een vertrouwde plek buiten die leefgroep en wordt P&P-ouder!

Partners in Parenting (P&P) betekent letterlijk samen - als partners - rond een kind gaan staan. De band met een kind is onverbrekelijk. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor een terugkeer naar huis (nog) niet mogelijk is en je kind veel in de leefgroep verblijf.

Om de ontwikkeling van het kind voorop te zetten kan bijgevolg een tweede partner, een P&P-gezin, mee de zorg dragen. Dit kan tijdelijk of langdurig.

Kom er alles over te weten door onze informatiebrochure te downloaden!

Brochure Partners In Parenting

Brochure Partners In Parenting

P&P in Vlaanderen

Partners in Parenting (P&P) ontstond al meer dan 10 jaar geleden in Limburg. Vanaf eind 2021 startte een proeftraject om P&P ook in de andere Vlaamse provincies uit te rollen. Voor de provincie Antwerpen is er een samenwerking tussen OLO-Rotonde en Pleegzorg Antwerpen.