Multifunctioneel centrum

In sommige situaties kan het nodig zijn om, al dan niet tijdelijk, bij ons te verblijven. Op deze manier kan iedereen terug rust vinden, en gaan we samen op zoek naar wat jij en je context nodig hebben om een positief verhaal te schrijven. Je wordt zo goed mogelijk opgevangen in één van de elf leefgroepen binnen ons MFC. Elke leefgroep heeft zijn eigen werking en samenstelling: de ene volgens leeftijd, de andere volgens geslacht of volgens eerder gestelde diagnose(s).  In onze leefgroepen verwelkomen we kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar. Er heerst een huiselijke sfeer, zo heeft elke groep een eigen leefruimte, keuken, en tuin. Elk kind heeft een eigen slaapkamer. Bovendien bevinden onze leefgroepen zich op een groot en groen domein, waar er veel ruimte is om te spelen.

 

  • Zithoek in een leefgroep van MFC
  • Ontspanningshoek in een leefgroep van MFC ingericht met zitzakken
  • Eettafel in een leefgroep van MFC
  • Thumbnail: Zithoek in een leefgroep van MFC
  • Thumbnail: Ontspanningshoek in een leefgroep van MFC ingericht met zitzakken
  • Thumbnail: Eettafel in een leefgroep van MFC

Voor wie?

We proberen onze begeleiding en zorg zo goed mogelijk af te stemmen op wat kinderen of jongeren in de leefgroep nodig hebben. Alvorens we je kunnen verwelkomen in één van onze leefgroepen bekijken we samen of er sprake is van gedrags- en of emotionele problemen. Je hebt bij ons een erkenning nodig voor verblijf in een MFC voor kinderen met: 

  • gedrags -of emotionele problemen
  • autisme
  • een licht tot matige verstandelijke beperking

Omdat we de betrokkenheid van ouders (of andere opvoedingsfiguren) en netwerk heel belangrijk vinden woon je bij voorkeur in de regio Antwerpen.

Om in een leefgroep de juiste zorg op maat te kunnen bieden zijn er een aantal tegenindicaties voor opname. zo zijn een ernstige fysieke of sensoriële beperking, een ernstige verslavingsproblematiek, een specifieke acting out of ernstige geweldpleging redenen waardoor je bij ons niet op het juiste adres bent.

Mocht je hierrond vragen hebben, aarzel niet ons onthaalteam te contacteren.

Youtube video thumbnail (id: z6KxVRst5mQ)

Werking 

Begeleiding

Binnen onze MFC werking bieden we verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning. Op deze manier kunnen we flexibele zorg op maat bieden. Elk kind of jongere is anders, en heeft dus ook andere noden. We vinden het erg belangrijk dat jullie als ouders (of andere belangrijke opvoedingsfiguren) tijdens het hele traject betrokken zijn, jullie kennen je kind uiteraard het best. Ook contacten tijdens het traject kunnen we alleen maar aanmoedigen.

We werken 'methodisch'. Dit betekent bijvoorbeeld dat we bij de start allemaal samen rond de tafel zitten om een plan op te maken dat we op geregelde tijdstippen samen zullen evalueren, en eventueel bijsturen waar nodig. We voegen extra ondersteuning toe waar nodig, en bouwen ondersteuning af waar het kan. Dit plan bevat doelen om aan te werken, zowel voor het kind als voor de ouder (of andere belangrijke opvoedingsfiguren). Deze doelen mogen jullie mee opstellen. Indien er een jeugdrechter betrokken is, zal deze ook doelen opleggen waar we samen aan moeten werken.

Daarnaast werken we 'multidisciplinair. Dat betekent dan weer dat we verschillende functies hebben om alle krachten en valkuilen van het traject van je kind te ondersteunen.

Zo hebben we in onze leefgroepen een team van enthousiaste opvoeders. Zij zorgen voor een positieve warme sfeer met groeikansen voor iedereen. De kinderen en jongeren kunnen bij hen terecht voor een babbel, een klein of groot probleem, een vraag, ... De opvoeders bieden een luisterend oor of een helpende hand waar nodig. Eén van deze opvoeders zal ook de individuele begeleider worden, hij/zij maakt extra tijd vrij om samen in gesprek te gaan over de doelen van je kind of samen fijne momenten te hebben.

Naast de opvoeders zijn er nog een aantal medewerkers die je kind tijdens het traject kunnen ondersteunen waar nodig: inhoudelijk verantwoordelijken (zij behouden het overzicht door de doelen van alle medewerkers vast te houden), therapeuten, kinder-en jeugdpsychiaters,... We vinden de samenwerking met het gezin erg belangrijk. Een contextbegeleider zal daarom geregeld op huisbezoek komen. Tijdens het huisbezoek is er ruimte voor opvoedingsvragen- en ondersteuning, handvatten en tips, over hoe je de ontwikkeling van je zoon/dochter verder kan stimuleren, zij denken ook mee na rond praktische ondersteuning.

Tot slot is er het Ondersteuningsteam. Dit zijn begeleiders die een zinvolle dagbesteding bieden voor de jongeren waarvan het schooltraject moeilijk loopt. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de leefgroepen na de schooluren om ervoor te zorgen dat onze kinderen en jongeren vaker in kleine groep, of op maat van hun eigen interesses een aanbod krijgen.

Week, weekend en vakanties 

Het aantal dagen verblijf in de leefgroep hangt af van de ondersteuningsvraag en kan dus voor iedereen anders zijn. Ook tijdens weekends of vakanties is verblijf mogelijk, indien vooraf afgesproken.

Tijdens de week volgen onze kinderen en jongeren les in verschillende scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in de buurt. Samen zoeken we de meest geschikte vorm van onderwijs. 

Na de schooluren is er uiteraard tijd voor ontspanning: activiteiten met de groep of je eigen hobby uitoefenen: voetbal, dans, turnen,... of de activiteiten vanuit het Ondersteuningsteam.

In onderstaande video vertellen onze collega's je wat meer over hoe een dag als contextbegeleider eruit ziet:

Youtube video thumbnail (id: pY1c0KWlMd0)

Aanmelden en kennismaken

We begrijpen als geen ander dat je kind aanmelden bij een MFC, en de zorg (gedeeltelijk) uit handen geven, een erg grote stap is die gepaard gaat met de nodige spanning. Ook als de beslissing gemaakt wordt door een jeugdrechter kan dit voor spanning zorgen. We willen er een samen-verhaal van maken, dus stel gerust alle vragen die je hebt.

Aanmelden voor ons MFC kan op elk moment via ons online aanmeldformulier, Neem je liever telefonisch contact op, dat kan op werkdagen via +32 633 98 99

Verwijzers kunnen aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort door een zogenaamd A-document in te dienen.

Verdere verloop aanmelding

Het onthaalteam bespreekt je vraag en bezorgt  je binnen de 3 weken een antwoord.

Kunnen we de vraag goedkeuren, dan kom je op een wachtlijst terecht. Hou er rekening mee dat wachtlijsten van 6 maanden tot een jaar niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, bekijken we samen andere mogelijkheden.

Zijn er nog te veel onduidelijkheden, dan plannen we eerst een afstemmingsgesprek. Een collega van het onthaalteam zal tijdens dit gesprek de hulpvraag verder uitklaren.

Van zodra er ruimte is om de begeleiding op te starten,  nemen we contact op en organiseren we een intakegesprek met alle betrokkenen.

Go-cart onder een boom Speeltuin op het domein van de Miksebaan

Kostprijs

Het is een wettelijk gegeven dat een vast gedeelte (2/3) van de kinderbijslag  rechtstreeks door het kinderbijslagfonds aan het MFC gestort wordt. De totale kostprijs voor een verblijf in ons MFC hangt af van welke ondersteuningsnood er is. Ontstaat er een tegoed, dan betalen wij dat uiteraard terug.

Bij noodzakelijke kosten (school, dokter, ...) zal er in samenspraak met de ouders of het netwerk worden bepaald wie de kosten zal dragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van je gezin.