Woonhuizen met nachtpermanentie (studiosysteem tot woongroepen)

Heb je zowel gedurende de dag als nacht specifieke ondersteuning en verzorging nodig, dan kan je terecht in onze woonhuizen met nachtpermanentie. Je woont met een aantal mensen samen en er is altijd iemand van de begeleiding aanwezig. We beseffen dat zo'n verhuis een grote stap is. Maak je geen zorgen, je kan rekenen op een veilige en warme omgeving. Samen creëren we een thuisgevoel.

Onze woonhuizen met nachtpermanentie bevinden zich op verschillende locaties:

Binnen deze woonhuizen is er een groot verschil in de vorm van begeleiding, ondersteuning of verzorging die we bieden. We werken steeds op maat en houden rekening met de noden van elke clïent.

Verschillende woonvormen:

Studiowerking voor volwassenen

We bieden verschillende vormen van studiowerking. Zo hebben we enkele studio's die boven een leefgroep gevestigd zijn, of een gebouw met allemaal verschillende appartementen waarin je als cliënt zelfstandig woont. 

Voor deze vorm van wonen is zelfstandigheid erg belangrijk: zo kan je alleen opstaan, naar je dagbesteding gaan, zelfstandig eten,... Daarnaast heb je er geen probleem mee om alleen te zijn, en kan je je vragen uitstellen tot een begeleider (meer dan dagelijks) bij je langskomt. Bij noodgevallen is er uiteraard altijd iemand waarop je beroep kan doen, ook 's nachts.

Woongroep

Kies je voor een woongroep dan deel je de gemeenschappelijke leefruimte en keuken met je medebewoners. Je krijgt er wel individuele begeleiding, en vertoeft vaak alleen op je eigen kamer. Deze manier van begeleiden zorgt ervoor dat er minder prikkels zijn voor zij die meer nood hebben aan rust en minder nood aan gezelschap.

Woongroepen die vertrekken vanuit het idee 'samenleven in groep'

Kan je minder goed alleen zijn dan is deze woonvorm iets voor jou. De gemeenschappelijke ruimtes worden veelvuldig gebruikt: gezellige momenten samen in de leefruimte, met z'n alle rond de eettafel,... We doen vaak dingen in groep, maar er is zeker aandacht voor individuele noden. Heb je een hoge zorgnood, bijvoorbeeld nood aan verzorging en ondersteuning in je dagdagelijkse vaardigheden, dan is deze woonvorm iets voor jou. Onze woongroepen zijn doorgaans rolstoeltoegankelijk en uitgerust met de nodige infrastructuur voor cliënten die minder mobiel zijn.

Voor welke woonvorm je ook kiest, ze bieden allen een erg huiselijke sfeer en we vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Een 'thuis' is voor iedereen anders en daar houden we rekening mee. In elk van onze woonvormen vinden we het belangrijk om  je zelfstandigheid zoveel als mogelijk te stimuleren, en je eigen netwerk zoveel mogelijk te betrekken in de begeleiding en ondersteuning die we bieden.

Buitenkant woonhuis

Begeleidingscriteria 

Om in een van onze huizen met begeleiding te kunnen verblijven heb je een Persoonsvolgend Budget nodig van het VAPH.  Met dit budget kan je je verblijf betalen. Heb je hierrond vragen, dan wijst ons onthaalteam je graag de weg!

Werking 

Je huurt een kamer of studio in een van onze huizen, gelegen in de buurt van Brasschaat. Het is je eigen plekje dat je volledig naar eigen smaak en budget mag inrichten. 

De begeleiding staat steeds voor je klaar om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ze bieden je zorg en ondersteuning waar nodig. Je kan bij hen terecht voor een dagelijkse babbel, met al je vragen en grote of kleine problemen. 

Samen bepalen we je ondersteuning

Bij de start van je verblijf zitten we samen rond de tafel om een plan op te maken. We brengen in kaart waarvoor en op welke manier jij ondersteuning wenst.  Zo stemmen we onze begeleiding af op jouw nood aan ondersteuning en bieden we een traject op maat.

We vinden het belangrijk om je zoveel mogelijk dingen zelf te laten doen, rekening houdende met je mogelijkheden en behoeften. Op regelmatige basis bekijken we of je nog tevreden bent met je woon- en leefsituatie, om de drie jaar formaliseren we dit in een evaluatiemoment. Zijn je doelstellingen nog dezelfde, of zijn er misschien nieuwe doelen bijgekomen? We voegen ondersteuning toe waar nodig, en bouwen af waar het kan. 

Dagindeling

De dagindeling kan er voor iedereen anders uitzien. Samen bekijken we wat je mogelijkheden en wensen zijn.

  • Je gaat werken in het gewone arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats
  • Je doet vrijwilligerswerk via begeleid werken 
  • Je kan deelnemen aan dagactiviteiten via onze dagondersteuning
  • We werken een individueel traject uit op basis van jouw noden
Ontspanning

’s Avonds en in het weekend is er tijd voor ontspanning. Je vult die tijd volledig in zoals je zelf wil: alleen of in groep, met of zonder begeleiding, binnen of buiten huis,…

We organiseren geregeld leuke activiteiten en werken daarnaast ook samen met andere organisaties die begeleide vrijetijdsbesteding aanbieden. Op deze manier kunnen we je een groot aanbod aan activiteiten bieden en is er keuze genoeg!

Inspraak

We vinden samen in gesprek gaan erg belangrijk. Er zullen individuele overlegmomenten zijn, maar ook overlegmomenten in groep. Jouw mening is belangrijk zodat we allemaal op een fijne manier met elkaar kunnen samenleven. 

We werken ook met een collectief overleg, tijdens dit overleg hebben onze bewoners ook inspraak op organisatieniveau. De woningen bekijken samen welke bewoners hieraan willen deelnemen. Zo krijg je informatie over onze organisatie, afdelingen en diensten, en nieuwe initiatieven. Je kan er ook je advies geven over belangrijke beslissingen.

Netwerken

We vinden dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als dat ook jouw wens is, zullen we samen met jou en je netwerk zoeken naar reguliere diensten of initiatieven waar je graag gebruik van zou maken. We vertrekken vanuit je mogelijkheden, niet vanuit je beperkingen. 

Zoals je reeds kon lezen,  hechten we veel belang aan je natuurlijk netwerk, je familie, vrienden, werkmakkers, buren,… Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen? Hoe zorgen we ervoor dat je nooit het gevoel hebt er alleen voor te staan?

Zithoek met zetel en televisie in studio Eetruimte met opgedekte tafels in woonhuis

Aanmelden en kennismaken

We begrijpen als geen ander dat de beslissing om ergens anders te wonen heel wat onzekerheid en spanning met zich meebrengt. Het doet ons dan ook deugd dat je de weg naar onze organisatie gevonden hebt. Jij, als kandidaat, of je familie of netwerk, kan je op elk moment aanmelden via ons online aanmeldformulier. Neem je liever telefonisch contact op, dat kan op werkdagen via +32 633 98 99 

Verdere verloop aanmelding

Het onthaalteam bespreekt je vraag en bezorgt  je binnen de 3 weken een antwoord.

Een medewerker maakt met jou een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ouders, belangrijke personen of doorverwijzers kunnen hierbij aanwezig zijn.

We brengen je ondersteuningsvraag in kaart. Wat zijn je wensen en verwachtingen? Als je reeds een traject bij de DOP doorliep, bekijken we dit samen. Vervolgens bekijken we of je al een Persoonsvolgend Budget van het VAPH kreeg toegezegd en hoeveel je budget bedraagt. Indien nodig leggen we je de procedure uit en wijzen we je de weg.

Ten slotte bekijken we intern welke afdeling een antwoord kan bieden op je vraag, en op welke termijn we je ondersteuning kunnen starten. Op dat moment gaan we ook samen de woning bezoeken en kan je kennismaken met de andere bewoners.

Kostprijs

Wat je verblijf kost, hangt af van je PVF waarmee je je zorg inkoopt. Dit kan zowel in voucher als in cashbudget. De kostprijs hangt af van hoe je verblijf eruit ziet. Er worden ook woon- en leefkosten aangerekend voor elke cliënt. Bij vragen kan je terecht bij onze collega's van het onthaalteam.

Man en vrouw zitten in de zetel in hun studio in een woonhuis