Hand van persoon die schrijft

Diagnostiek

Voor we jou een gepaste vorm van begeleiding of ondersteuning kunnen bieden, is het nodig om een juiste diagnose te krijgen. Hiervoor kan je terecht bij onze verschillende afdelingen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

Hand van persoon die schrijft

Voor kinderen en jongeren

Ambulante Diagnostiek Antwerpen
ADA staat voor Ambulante Diagnostiek Antwerpen. Onze dienst heeft een specifieke werking: intensief diagnostisch onderzoek dat zich richt zowel op het kind als het gezin en de ruimere context (school, …).
Multidisciplinair team
Het mulitdisciplinair team ondersteunt minderjarigen en volwassenen met een zorgvraag die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp willen aanvragen.
Observatie en behandelingscentrum
In de leefgroepen van onze OBC-werking verblijven kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar. De begeleiding start met een observatieperiode, hierna kan er nog een behandeltraject volgen. We proberen het (vaak vastgelopen) opvoedingsproces weer in goede banen te leiden, samen met de ouders of andere opvoedingsfiguren.

Voor volwassenen

Oriëntatiecentrum
Het Oriëntatiecentrum richt zich tot volwassenen van 18 tot 65 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis (verstandelijke handicap, autismespectrumstoornis, aandachtstekortstoornis - al dan niet met hyperactiviteit - of een combinatie van voorgaande).
Multidisciplinair team
Het mulitdisciplinair team ondersteunt minderjarigen en volwassenen met een zorgvraag die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp willen aanvragen.