Oriëntatiecentrum

Je hebt als volwassene al jaren of zelfs al heel je leven het gevoel 'dat er iets is'. Je hebt het gevoel anders te zijn zonder dat je dit specifiek kan benoemen. Op emotioneel, relationeel, sociaal of beroepsmatig vlak loop je steeds opnieuw tegen dezelfde moeilijkheden aan. Hierdoor stel je jezelf steeds meer de vraag of er iets aan hand is.

Herken je dit? Dan kan het een meerwaarde zijn om diagnostisch onderzoek te overwegen in ons Oriëntatiecentrum. Door een diagnose kunnen verschillende puzzelstukken in elkaar vallen. Het zorgt er vaak voor dat je jezelf beter begrijpt en het kan de start betekenen van gepaste hulpverlening.

Voor personen met een diagnose autisme (al of niet door ons centrum gesteld) bieden we oriënterende gesprekken aan om de diagnose toe te lichten of je op weg te helpen bij het zoeken naar de juiste ondersteuning.

Voor wie?

Het Oriëntatiecentrum richt zich tot volwassenen van 18 tot 65 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis (verstandelijke handicap, autismespectrumstoornis, aandachtstekortstoornis - al dan niet met hyperactiviteit - of een combinatie van voorgaande).

Begeleidingscriteria

Om in aanmerking te komen voor onderzoek in het oriëntatiecentrum verwachten wij dat je:

 • In de provincie Antwerpen woont 
 • Aangesloten bent bij een ziekenfonds
 • Bij voorkeur een doorverwijzingsbrief van je behandelende arts (huisarts, psychiater, …) hebt
Handen van een vrouw die een bril vasthoudt een vrouw die aan het vertellen is en een therapeut die noteert

Wat doen wij?

Algemeen

Ons team bekijkt in een psychodiagnostisch onderzoek of er een rode draad bestaat in je klachtenpatroon. Een rode draad leidt meestal in het stellen van ‘een diagnose’.

Waarom is dit zinvol? Een diagnose kan verklaren waarom dingen moeilijk liepen of lopen voor jou.
Aan een diagnose is door externe hulpverleners ook vaak een bepaalde behandeling of aanpak gekoppeld: een manier van werken en denken om de moeilijkheden in de toekomst te verminderen. Het kan met andere woorden de deuren voor gepaste hulpverlening openen.

Het psychodiagnostisch onderzoek gebeurt in ons centrum in tijdsblokken van een halve dag, door een multidisciplinair team van:

 • een maatschappelijk werker
 • psycholoog of orthopedagoog
 • psychiater
 • logopedist en/of ergotherapeut.

Welke onderzoeken we uitvoeren, hangt af van de problematiek waarvoor je aanmeldt.

Ontwikkelingsbilan

Ben je al gediagnosticeerd met een mentale beperking en/of autismespectrumstoornis? Maar je hebt voor behandel- of financiële doeleinden een inschaling nodig van je actuele mogelijkheden?

Of wil je zicht krijgen op jouw mogelijkheden in functie van een gepaste tewerkstelling?

Dan kun je in een verkort onderzoekstraject een ontwikkelingsbilan laten opstellen. In dit type onderzoek worden geen nieuwe diagnosen gesteld. Wat doen we wel?

 • IQ-onderzoek (indien relevant)
 • Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, structuurwaarneming)
 • Bevraging adaptief functioneren (maatschappelijk aangepast functioneren)
 • Eventueel bijkomende bevraging in functie van ASS / ADHD als hier indicatie voor opgemerkt zou worden.

MDT

Het Oriëntatiecentrum is door het VAPH erkend als MDT (multidisciplinair team). Dit betekent dat je bij het Oriëntatiecentrum ook terecht kan voor onderzoeken in functie van een vraag naar een persoonsvolgend budget of hulpmiddelen bij het VAPH. Klik hier voor meer info over ons MDT.

Wat zijn de voorwaarden om een aanmelding bij het MDT te kunnen doen?

Bij een eerste vraag naar een persoonsvolgend ( VAPH-) budget:

Er moet bij jou officieel een mentale, zintuigelijke en motorische beperking zijn vastgesteld

 • Een autismespectrumstoornis moet altijd multidisciplinair en met inbegrip van een psychiater zijn vastgesteld.
 • Je hebt kort voorafgaand aan je aanmelding een ondersteuningsplan-PVB opgesteld of laten opstellen.

Bij een vervolgvraag

 • Stel je de vraag naar een hoger VAPH-budget? Dan heb je ook een nieuw recent ondersteuningsplan-PVB nodig. Ons MDT maakt dan een afspraak met jou voor een zorgzwaarte-inschaling en prioritering.
 • Wens je de prioriteitengroep waarin je eerder werd geplaatst te herzien? Dan kan je je zonder meer aanmelden via het onthaalteam op het nummer 03 633 98 99.

Heb je eerder een ondersteuning gekregen vanuit Jeugdhulp en is de persoon waarvoor die hulp werd ingeroepen volwassenen geworden?

Let op: Niet elke beperking binnen de jeugdhulp wordt automatisch erkend door het VAPH. Kijk vooraf eerst na of je (cliënt) voldoet aan de voorwaarden voor een eerste vraag naar een persoonsvolgend budget.

RCA

Het Oriëntatiecentrum werkt samen met het RCA (referentiecentrum voor autismespectrumstoornissen). In België zijn er 4 referentiecentra. Het doel van deze centra is om bij personen met een autismespectrumstoornis zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen.

Het RCA Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen het Oriëntatiecentrum en het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen.

Word je naar het Oriëntatiecentrum verwezen door een psychiater naar aanleiding van een vermoeden van een autismespectrumstoornis, dan kan je aan gunstigere voorwaarden (wachttijd) onderzocht worden.

Heb je nood aan ondersteuning bij het zoeken naar een gepaste hulpverlening? Of heb je bijkomende vragen hebben over de diagnose, over medicatie? Dan is een extra gesprek mogelijk op onze dienst binnen het Behandelcoördinatieprogramma voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Deze vraag kan worden gesteld via het onthaalteam of  rechtstreeks via May Van Gool van het Oriëntatiecentrum via 03/821 03 00 of mvangool@olo-rotonde.be. Je kan bij ons terecht voor behandelincoördinatie ook al werd je diagnose elders vastgesteld.

 

een vrouwelijke cliënt en vrouwelijke therapeut in gesprek

Hoe werken we?

Bij afronding van de aanmeldingsprocedure nodigen wij je per brief uit voor een intakegesprek. We bevragen je familiale context, school - en werkloopbaan en eventuele hulpverleningsgeschiedenis. Op basis van deze informatie bepalen we welke onderzoeken er nodig zijn om aan je vraag tegemoet te komen.

De onderzoeken bij de verschillende (para-)medische disciplines (psycholoog, psychiater, logopedist en ergotherapeut) gaan door bij ons op de dienst in Edegem. Deze onderzoeken bestaan uit interviews, testen, observaties en bevraging van belangrijke 'derden'.

Aan het einde van een onderzoekstraject formuleren we een besluit en adviezen. We lichten dit toe in een gesprek en je krijgt ook een verslag.

Download hier onze flyer.

Aanmeldingsprocedure en kostprijs

Wil je graag een aanmelding doen? Dit kan elk moment via ons aanmeldformulier.

Neem je liever telefonisch contact op? Dat kan via het telefoonnummer 03 633 98 99. Een medewerker van het onthaalteam zal je helpen bij het in orde brengen van je aanmelding. Je kan hen elke weekdag bereiken tot van 9u tot 16u30.

Onze dienst wordt gesubsidieerd door het VAPHVSB en UA.

De kostprijs hangt onder meer af van de aanmeldingsvraag en welke onderzoeken er precies worden gepland. Hou rekening met een richtprijs tussen de 70,8 EUR en 110 EUR voor heel het onderzoek.

Een aanvraag voor een PVB VAPH is gratis.

Houd er wel rekening mee dat wachtlijsten helaas niet uitzonderlijk zijn. De wachttijden worden momenteel als volgt ingeschat:

 • Diagnostiek: 3 jaar
 • RCA: 2 jaar
 • Basisonderzoek/ontwikkelingsbilan: 3 maanden