Ambulante Diagnostiek Antwerpen

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over zijn kind(eren) en elke ouder zit ook wel eens met de handen in het haar. Dat is heel normaal en hoort zelfs bij opvoeden. Soms blijf je als ouder met het gevoel zitten dat er iets is, een ‘dit klopt niet’ gevoel. Je blijft je zorgen maken omdat je merkt dat de moeilijkheden waar je kind tegenaan loopt niet verdwijnen of misschien zelfs erger worden. Wanneer je gezin bovendien te maken heeft met bepaalde moeilijkheden (financieel, psychisch, fysiek,...) dan kan het samenleven onder druk komen te staan.

Je kind is bijvoorbeeld snel boos en gefrustreerd. Je hebt alles al geprobeerd, van boos worden tot rustig in dialoog proberen te gaan, maar zijn of haar gedrag verbetert niet. De combinatie met andere moeilijkheden die je gezin ervaart maakt dat samenleven meer en meer begint te voelen als een zware opdracht.

Herken je bovenstaande situaties? Dan kan het interessant zijn om een uitgebreider beeld van je kind en zijn omgeving te krijgen. Je kan hiervoor beroep doen op onze dienst ADA, wat staat voor Ambulante Diagnostiek Antwerpen. Ons diagnostisch onderzoek richt zich op het kind, het gezin en zijn brede omgeving zoals de school. Het is de bedoeling om via onderzoek na te gaan wat er juist aan de hand is om zo het gedrag of de moeilijkheden waar je kind tegenaan loopt beter te begrijpen. Dit maakt het vervolgens mogelijk om een goed onderbouwd advies te geven en je eventueel te begeleiden naar de juiste hulpverlening.

Dochter en vader die samen in een boek lezen

Voor wie is ADA? 

Wij richten ons op kinderen tussen 3 en 17 jaar.

  • Met gedrags- of emotionele problemen
  • Eventueel in combinatie met een vermoeden van (een lichte tot matige) verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis
  • Wonend in een gezin waar meerdere stressoren het samenleven onder druk zetten. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële moeilijkheden zijn, psychische problemen bij de ouders, gezondheidsproblemen, conflicten in het gezin,...

Wat zijn de voorwaarden om ADA op te starten?

  • Het gaat om een intensief traject met meerdere contacten per week over een periode van 8 weken. Het is daarom belangrijk dat zowel je kind als je gezin bereid zijn om actief mee te werken.
  • Je gezin is aangesloten bij een ziekenfonds.
  • Je hebt een doorverwijsbrief van de huisarts.
  • Je kind woont thuis en jullie wonen in de ruime regio van Zoersel, Brasschaat of Mechelen. Neem gerust contract op met ons onthaalteam om na te kijken of je gemeente binnen onze werkingsregio valt.
  • Voor een diagnostisch onderzoek is een A-document nodig. Maak je geen zorgen als dit niet bekend klinkt. Ons onthaalteam geeft je meer uitleg over wat dit juist is en hoe je dit dient aan te vragen.
Vrouw en jong meisje die samen met knuffels spelen

Wat doen we?

Het diagnostisch onderzoek bestaat uit gesprekken, testen en observaties. Deze vinden zowel plaats op onze dienst als in de omgeving van je kind. Wij werken bewust met verschillende medewerkers aan het onderzoek zodat we een uitgebreid beeld kunnen krijgen van je kind en zijn omgeving.

Een psychodiagnostisch medewerker zal bepaalde onderzoeken zoals bijvoorbeeld een intelligentietest uitvoeren. Dit gebeurt in één van onze huizen in Zoersel, Brasschaat, Mechelen of in ons ‘Antennepunt’ in Deurne. Als gezin kom je vooral in contact met een gezinsdiagnostisch medewerker. Hij of zij zal het gedrag van je kind observeren in zijn gezinsomgeving. Deze medewerker zal ook intensieve gesprekken voeren met jullie als ouders of andere belangrijke opvoedingsfiguren. Je gezin heeft ook een aantal contacten met een kinder-en jeugdpsychiater.

Het hele proces wordt ondersteund door een psycholoog of supervisor.

Ons team zit tenslotte samen om het besluit van het onderzoek te bespreken. We kunnen hierbij ook zorgen voor een terugkoppeling op maat aan je kind. Vervolgens begeleiden we je gezin bij de eerste stappen naar verdere ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld een schooladvies zijn, een doorverwijzing voor thuisbegeleiding of psychotherapie, opvoedtips,…

Download hier onze flyer.

Een meisje dat bezig is met tekenen Een jong meisje speelt met blokken

Aanmelden

Wil je graag jouw kind aanmelden? Of ben je een verwijzer die aanmelding wil doen? Neem dan gerust contact op met ons onthaalteam.

Dit kan via ons aanmeldformulier over telefonisch op het nummer 03/633 98 99.

Het onthaalteam bespreekt je vraag en geeft je binnen 3 weken een antwoord.

Indien de aanmelding wordt goedgekeurd, zetten we je kind op onze wachtlijst. Houd er wel rekening mee dat wachtlijsten helaas niet uitzonderlijk zijn. Indien we niet kunnen ingaan op de je vraag, dan bekijken we samen andere mogelijkheden.

Zijn er nog te veel onduidelijkheden, dan plannen we eerst een afstemmingsgesprek. Een collega van het onthaalteam zal tijdens dit gesprek de hulpvraag verder uitklaren.

Van zodra er ruimte is om de begeleiding op te starten,  nemen we contact op en organiseren we een intakegesprek met alle betrokkenen.