Wat zijn de wachttijden voor verblijf?

Jammer genoeg is er schaarste in het aantal plaatsen voor langdurig verblijf en overstijgt de vraag vele malen het beschikbare aanbod.

Hierdoor dient er gewerkt te worden met wachtlijsten met wachttijden die oplopen tot meerdere jaren. Voor sommige vragen wordt een prioriteit goedgekeurd, waardoor deze vragen bovenaan de wachtlijst komen. Maar dan nog blijven de wachttijden (té) lang.

Wachttijden kunnen langer zijn voor bepaalde leefgroepen en korter voor andere. Voor sommige leefgroepen loopt de wachttijd zo op, dat een instroom niet meer mogelijk zal zijn.

Het onthaalteam zal u dan verwijzen naar andere voorzieningen of andere vormen van hulp.