Huis Vizier

Vizier biedt thuisbegeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Elk gezin en elke opvoedingssituatie is anders, daarom werken we samen een traject op maat uit. Afhankelijk van je situatie en noden kiezen we voor een bepaalde vorm van begeleiding. Zo kan een begeleiding meer of minder intensief zijn, langer of korter duren.

Sommige van onze trajecten zijn vrij toegankelijk, voor andere heb je een erkenning nodig. Je moet hiervoor een aantal administratieve stappen en aanvragen doorlopen. Weet je niet waar te beginnen? Ons onthaalteam helpt je graag op weg!

Jongeren kunnen na hun 18de verjaardag vrijwillig voortgezette jeugdhulp vragen. Deze vorm van jeugdhulp is mogelijk tot de leeftijd van 25 jaar.

De begeleidingen gaan door bij de gezinnen thuis en is gratis. De gezinnen wonen in het arrondissement Antwerpen. Vizier is erkend door het Agentschap Opgroeien

Het is een proces en geen einddoel, laten we samen nadenken.

Foto van Lynn

Lynn

Contextbegeleider Vizier

Onderstaand kan je meer informatie vinden over de verschillende vormen van begeleiding die we aanbieden:

Positieve heroriëntering

De module Positieve Heroriëntering (PH) van Vizier biedt begeleiding aan in geblokkeerde situaties van verontrusting. Samen met het gezin en zijn ruimere context gaan we op zoek naar nieuwe inzichten en mogelijkheden. We bekijken samen hoe we de situatie van verontrusting vanuit een andere bril kunnen ervaren en aanpakken. We willen ingrijpender hulp vermijden.

 

Laagintensieve en breedsporige contextbegeleiding

De contextbegeleider gaan in gesprek met het gezin. Door die gesprekken en met behulp van andere technieken krijgen we zicht op wat goed gaat en waar de gezinsleden zich zorgen over maken. Er wordt gezocht naar wat iedereen wil doen om het samenleven weer mogelijk te maken.

 

Kortdurende intensieve contextbegeleiding

Deze vorm van begeleiding richt zich op gezinnen met jongeren tussen 10 en 18 jaar waarbij er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Er is een combinatie van complexe problemen wat zich uit in regulatie-en opvoedingsproblemen. Er is nood aan intensieve ondersteuning aan huis. Het doel is om het welzijn en de veiligheid van de jongere en zijn gezin te verhogen.

 

Crisishulp aan huis

Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die zich in een ernstige ‘crisissituatie’ bevinden. Doel van de crisisbegeleiding is ervoor te zorgen dat de kinderen thuis kunnen blijven wonen.

 

Pexels Photo 7176319