Crisishulp aan huis

Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die zich in een ernstige ‘crisissituatie’ bevinden. Met behulp van onze crisisbegeleiding. proberen we ervoor te zorgen dat de kinderen thuis kunnen blijven wonen.

Begeleidingscriteria

Begeleiding kan enkel op doorverwijzing van het crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp (Crisisteam -18: 03/609 57 57).

Pexels William Fortunato 6392845 Pexels Cottonbro Studio 4100420

Werking

Crisisbegeleiding

Als het crisisteam -18 inschat dat er begeleiding nodig is, dan zullen ze het gezin aanmelden voor onze crisisbegeleiding. We proberen ervoor te zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven wonen, door het hele gezin gedurende 4 weken intensief te begeleiden. Er zijn 3 tot 5 huisbezoeken per week. Daarnaast is Crisishulp aan Huis permanent bereikbaar voor de gezinnen in begeleiding.

De eerste drie dagen wordt de gezinssituatie verkend. De gezinsleden worden bevraagd over de veiligheid binnen het gezin. Er worden doelstellingen opgesteld voor de begeleiding.

Gedurende de volgende 24 dagen kan op maat gewerkt worden aan:

  • het verhogen van veiligheid binnen het gezin
  • opvoedingsvragen
  • omgaan met emoties
  • het leren van vaardigheden
  • het uitbouwen van het sociaal netwerk van het gezin
  • praktische en administratieve vragen

Na 28 dagen wordt de begeleiding door Crisishulp aan Huis afgerond. Indien nodig kan er nazorg worden geboden op maat van het gezin. Nazorg kan voor een periode van maximaal 6 weken met een intensiteit van maximaal 1 huisbezoek per week.

Crisisinterventie:

Het crisisteam - 18 kan ook een gezin aanmelden voor een crisisinterventie. Dit gebeurt als de hulpvraag van het gezin niet duidelijk is. Via crisisinterventie proberen we de hulpvraag helder te maken en te kijken naar welke vorm van ondersteuning het gezin kan gebruiken. Een crisisinterventie duurt 3 tot 5 werkdagen waarbij onze begeleider dagelijks aan huis komt om gesprekken te voeren met alle gezinsleden. We stellen concrete vragen om een duidelijk zicht te krijgen op de hulpvraag en we maken een inschattiing van de veiligheid van de gezinsleden. Vervolgens brengen we alle info samen en we geven advies over de minst ingrijpende hulp die nodig is om het gezin te ondersteunen.

Pexels Pnw Production 8576432

Opnameprocedure

Stap 1

Het gezin wordt door een verwijzer (CLB, CGG, jeugdbrigade, OCJ, VKA, jeugdrechtbank,…) telefonisch aangemeld bij Crisisteam -18.

Stap 2

Crisisteam -18 zoekt uit of er sprake is van een acute crisis in het gezin en/of er plaatsingsdruk van een kind is.
Wanneer het Crisisteam inschat dat een crisisbegeleiding aangewezen is, melden zij aan bij Crisishulp aan Huis.

Stap 3

Er wordt overlegd met de verwijzer hoe de begeleiding opgestart kan worden.

Stap 4

Binnen de 24 uur na aanmelding bij Crisishulp aan Huis wordt contact opgenomen met het gezin en wordt de begeleiding gestart.

Kostprijs

De kosten van de begeleiding worden gedragen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.