Laagintensieve en breedsporige contextbegeleiding

Bij deze vorm van contextbegeleiding onderscheiden we 3 verschillende modules: 

Laagintensieve ondersteuningsmodule
gemiddeld 1 uur per week begeleiding, voor 6 maanden (verlengbaar).

Breedsporige contextbegeleiding
gemiddeld 2 uur per week begeleiding, voor 1 jaar (verlengbaar).

7 5

Begeleidingscriteria

 • Ouders of een verwijzer (zoals het CLB, het OCJ, de jeugdrechtbank, …) maken zich zorgen over de opvoedingssituatie thuis en/of over de kinderen. 

 • Ouders en kinderen willen samen als gezin verder en vragen hierbij ondersteuning en begeleiding.

 • Ouders hebben vragen over de opvoeding en/of kinderen willen kunnen praten over wat goed en wat moeilijk gaat.

Werking

Na het startgesprek plant de contextbegeleider gesprekken met het gezin, meestal aan huis. Door die gesprekken en met behulp van andere technieken krijgen we zicht op wat goed gaat en waar de gezinsleden zich zorgen over maken. Er wordt gezocht naar wat iedereen wil doen om het samenleven weer mogelijk te maken. Belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin kunnen met hun toestemming betrokken worden in de begeleiding. De rol van de begeleider bestaat erin een warme werkrelatie op te bouwen, het proces te sturen en goed aan te sluiten bij de wensen, vragen en krachten van het gezin. 

Centraal in onze werking staan veiligheid en welzijn van kinderen in hun gezin. Er zijn heel wat soorten doelen waaraan we kunnen werken om dit te bereiken:

 • onderlinge communicatie 
 • opvoedingsvragen
 • ondersteuning bij praktische en administratieve vragen
 • uitbouwen van een sociaal netwerk
 • omgaan met emoties
 • versterken van vaardigheden

Binnen de 45 dagen maakt de begeleider een verslag op dat we IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst) noemen. Hierin staat welke begeleidingsmodule overeen gekomen wordt en aan welke doelstellingen we nadien zullen werken.

Minstens elke zes maanden wordt de begeleiding geëvalueerd.

Open Plaatsen (3)

Aanmelden

Stap 1

Ouders (of doorverwijzers) kunnen op elk moment aanmelden via ons online aanmeldformulier, Neem je liever telefonisch contact op, dat kan op werkdagen via 03 633 98 99.

Voor begeleiding die niet vrij toegankelijk is kunnen verwijzers aanmelden via de Intersectorale Toegangspoort. Heb je hierrond vragen? Ons onthaalteam helpt je graag op weg!

Stap 2
 • Iemand van het onthaalteam contacteert je om een gesprek in te plannen.
 • Tijdens het gesprek worden de verschillende hulpvragen in kaart gebracht.
 • Het onthaalteam bespreekt jouw vragen en formuleert een advies.
 • Het advies wordt besproken met de ouders. Indien er een akkoord is rond het advies en het betreft hulp in onze organisatie, wordt er verder door de afdeling contact opgenomen om de hulp op te starten of wordt de jongere op onze wachtlijst gezet
 • Indien we niet kunnen ingaan op de vraag, verwijzen we gericht door.
Stap 3

Wanneer er plaats vrij komt om de begeleiding op te starten, nemen we contact op om verdere afspraken te maken. De wachttijden zijn afhankelijk van de woonplaats.

Kostprijs

De kosten van de begeleiding worden gedragen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.