Positieve heroriëntering

De module Positieve Heroriëntering (PH) van Vizier biedt begeleiding aan in geblokkeerde situaties van verontrusting. Samen met het gezin en zijn ruimere context gaan we op zoek naar nieuwe inzichten en mogelijkheden. We bekijken samen hoe we de situatie van verontrusting vanuit een andere bril kunnen ervaren en aanpakken. We willen ingrijpender hulp vermijden.

Deze vorm van begeleiding is een deeltraject binnen een reeds langer lopend traject en duurt maximaal 4 maanden.

Buitenkant 4 Vizier 8

Begeleidingscriteria

We zetten de module Positieve Heroriëntering in voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 tot 18 jaar uit het arrondissement Antwerpen. Om gebruik te maken van Positieve Heroriëntering  moet er al een hulpverleningstraject lopende zijn bij organisaties waarmee wij samenwerken  (RTH-diensten, brede instap en gemandateerde voorzieningen).

Werking

De begeleiding vertrekt vanuit de methodiek positieve heroriëntering. Via wekelijkse contacten, die we flexibel en op maat inzetten naargelang de situatie, vragen we alle betrokkenen om actief deel te nemen.

 

‘Positieve heroriëntering is naar een probleem leren kijken en handelen vanuit een menselijk en dynamisch kader waar spreken in kansen, ontmoeting en eerlijke communicatie centraal staan. Het vraagt moed en durf om dergelijk kader te ontwikkelen. Het vertrekt vanuit het besef dat de uitdagingen die op ons pad komen van tijdelijke aard zijn.’ - Ligand -We vertrekken vanuit ieders visie en beleving op de verontrusting of de geblokkeerde situatie en stellen hierbij de samenwerking voorop. We gaan op zoek naar mogelijkheden, kansen, verbinding en verantwoordelijkheden en gaan hierover het gesprek aan met alle betrokkenen.

We geloven in de kracht van emoties: datgene wat je raakt zet je in beweging. We bekijken samen hoe we de situatie van verontrusting vanuit een andere bril kunnen ervaren en aanpakken. We willen ingrijpender hulp vermijden. De contacten vinden plaats aan huis of op een dienst. Dit wordt steeds op voorhand afgesproken. Bij de opstart worden er individuele gesprekken gepland met alle betrokkenen.

In een latere fase worden de betrokkenen uitgenodigd om hun visie op de probleemsituatie met elkaar te delen (via familiecirkels en opvolgcirkels). Er wordt bekeken wat iedereen hiervoor nodig heeft. Vanuit de inzet van alle betrokkenen maken we samen een samenwerkingsplan op.

Bureau 3 4

Startprocedure

Stap 1

We starten met een telefoongesprek met de verwijzer waarmee we samenwerken. In dit gesprek bieden we coaching aan en bekijken we de aanmelding samen vanuit de bril van positieve heroriëntering. Je kan ons contacteren via het nummer 03/235 31 11.

Stap 2

Wanneer de procesbegeleiding kan starten, vragen we de verwijzer om een aanmeldingsformulier in te vullen.

Stap 3

De dag dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen is de opstartdatum. Binnen de twee weken vindt het opstartgesprek plaats waar de verwijzer, het gezin en eventueel andere belangrijke betrokkenen aanwezig zijn. We werken niet met een wachtlijst. Onze partners kunnen ons op alle weekdagen bereiken.

Kostprijs

De module is rechtstreeks toegankelijk. De kosten van de procesbegeleiding worden gedragen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Opgroeien.

Bekijk hier onze flyer.