Kortdurende intensieve contextbegeleiding

Deze vorm van begeleiding richt zich op gezinnen met jongeren tussen 10 en 18 jaar waarbij er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Er is een combinatie van complexe problemen wat zich uit in regulatie-en opvoedingsproblemen. Er is nood aan intensieve ondersteuning aan huis. Het doel is om het welzijn en de veiligheid van de jongere en zijn gezin te verhogen.

10

Waar werken we aan? 

Doelen:
Versterken van de ouders

We leren de skills aan om de problemen die op jullie pad komen aan te pakken en jullie pedagogische vaardigheden te vergroten. We helpen jullie om je netwerk van vrienden en familie optimaal te benutten zodat jullie meer ondersteuning ervaren.

Versterken van de jongere

We gaan aan de slag met de hulpvraag van de jongere en werken een traject op maat uit. Waar wil hij/zij verandering zien?  Zowel in het gezin als in de ruimere context (school, vrienden, buurt).

Versterken/herstellen van de ouder-kind relatie

We zetten in op de communicatie en interacties in jullie gezin.

Hoe werken wij? 

Er komen twee begeleiders in jullie gezin: een jongerenbegeleider en een ouderbegeleider. Elke begeleider komt gedurende 6 maanden 1,5 uur per week.

Belangrijke voorwaarden om op te starten:
  • We vinden het belangrijk dat gezinnen een hulpvraag hebben en bereid zijn om in samenwerking met contextbegeleiding stappen te zetten naar verandering. 
  • Bij gescheiden gezinnen moet er een mandaat zijn van beide ouders om met de jongere te werken.
Tegen-indicaties om op te starten:
  • Als een andere problematiek bij het kind of bij de ouders aan de basis ligt van de opvoedingsproblemen of de opvoedingsproblemen overheersen: zoals ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of mentale beperkingen.

Hoe aanmelden? 

Dit is niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (NRTH). Verwijzers kunnen een aanmelding doen via de intersectorale Toegangspoort met een A-doc.

Heb je vragen rond de aanmeldingsprocedure of is er inhoudelijke afstemming nodig? Ons onthaalteam helpt je graag op weg!

14