Waar zijn mijn collectieve rechten en plichten als volwassene?