Waar kan ik terecht als ouder terwijl ik wacht op thuisbegeleiding voor mijn kind?

Voor de meeste vormen van thuisbegeleiding zijn er wachttijden. Dit houdt in dat je niet meteen kan opstarten. Zit je in tussentijd met dringende vragen, kan je altijd informeren bij volgende diensten (let op, zij werken regioafhankelijk):

  • 1Gezin1Plan: een snel en flexibel aanbod dat wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet dadelijk beschikbaar zijn en de jongere of het gezin niet kunnen wachten op hulp.
  • Opvoedingswinkel: een plek waar je terecht kan met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar.
  • Privépsychologen, -therapeuten of auticoaches