Project DIA-Land

De Dia-Land studie is een meerjarig onderzoeksproject dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen OLO-Rotonde vzw en Universiteit Antwerpen. Het project loopt ten einde in februari 2024.

De studie onderzocht de behoefte aan diagnostiek en ondersteuning bij volwassenen met een ontwikkelingsstoornis en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Vlaanderen.

Tijdens deel 1 werd het aanbod van diagnostische diensten in Vlaanderen geïnventariseerd. Deel 2 liet volwassenen met een recente diagnose aan het woord. Een bijkomstig onderzoek bracht hulpverleners uit het werkveld rond de tafel tijdens focusgroepen. In het eindverslag wordt besproken hoe de Dia-land studie tegemoet heeft proberen komen aan het ‘wegwijs maken’ van volwassenen met ontwikkelingsstoornissen of NAH.

Contactpersonen:

  • Annelies Taelman, klinisch neuropsycholoog, systeemtherapeut i.o. en wetenschappelijk medewerker (OLO-Rotonde vzw & Universiteit Antwerpen)
  • Kathrine Goffart, Orthopedagoog en teamleider Oriëntatiecentrum (OLO-Rotonde vzw)
  • Dr. Anke Van Dijck (Universiteit Antwerpen)
  • Prof. dr. Jo Lebeer (Universiteit Antwerpen)
DIA-Land Onderzoeksrapport Deel 1

DIA-Land Onderzoeksrapport Deel 1

DIA-Land Onderzoeksrapport Deel 2

DIA-Land Onderzoeksrapport Deel 2

Eindverslag Onderzoeksproject Dia-Land

Eindverslag Onderzoeksproject Dia-Land

Artikel Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg

Artikel Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg