Openstaande vacatures

Psychiater Oriëntatiecentrum

(Para)medici / therapeuten België Antwerpen Zelfstandige

OLO-Rotonde vzw heeft een ruim aanbod in het begeleiden van personen met een handicap en kinderen in een problematische opvoedingssituatie.
Het Oriëntatiecentrum, onderdeel van OLO, richt zich tot volwassenen van 18 tot 65 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke handicap, een autismespectrumstoornis, een aandachtstekortstoornis of een ontwikkelingsstoornis. Het psychodiagnostisch onderzoek gaat door in het centrum, Drie Eikenstraat in Edegem in tijdsblokken van een halve dag, door een multidisciplinair team van een maatschappelijk werker, psycholoog/orthopedagoog, psychiater, logopedist en ergotherapeut.

KERNOPDRACHT:

De psychiater:

  • is verantwoordelijk, in samenwerking met het multidisciplinair diagnostisch team, voor het stellen van een diagnose en het opstellen van het verslag betreffende het diagnostisch besluit en advies;
  • neemt deel aan de uitvoering van het diagnostisch proces 
  • is verantwoordelijk voor het implementeren van de psychiatrische visie binnen het multidisciplinair onderzoek; het delen van zijn kennis, ervaring en vaardigheden via multidisciplinair overleg en cliëntbesprekingen en draagt zo bij tot het vergroten van de kennis en de vaardigheden van de teamleden in het herkennen van psychiatrische symptomen, gedragspatronen en diagnosestelling;
  • is verantwoordelijk voor het opvolgen van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en het inwinnen of overdragen van informatie in functie van adequaat onderzoek en gerichte doorverwijzing

Dit bieden we jou

  • werken op zelfstandige basis;
  • 8à 12 u per week, de werkuren kunnen in overleg flexibel ingevuld worden;
  • een sterk uitgebouwde teamwerking met veel expertise en multidisciplinaire aanpak;
  • leerrijke omgeving waar de mogelijkheid bestaat om aan de slag te gaan met een specifieke doelgroep en expertise op te bouwen betreffende ontwikkelingsstoornissen bij volwassen;
  • dynamische organisatie

DIPLOMA EN VORMING


Psychiater

 

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief via onze jobsite! 

Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Jean-Pierre Van Baelen, algemeen directeur (tel. 03/633 98 51)

Olo-Rotonde vzw werft aan op basis van competentie en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, origine, religie of handicap.

Meer weten?

Voor meer info kan je terecht bij:

Foto van Maarten Vermeylen

Maarten Vermeylen

HR Medewerker - Rekrutering