Wat is een A-doc en waarvoor kan ik dit gebruiken?

Het A-document is het aanvraagdocument voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Het A-doc bevat de noodzakelijke gegevens waarmee medewerkers van de toegangspoort oordelen over de inzet van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Het A-doc bestaat uit meerdere luiken die niet alleen het perspectief van de hulpverlener en de diagnosticus, maar ook die van de cliënt, de jongere, het gezin, de directe sociale omgeving weergeven. Het A-doc moet goed onderbouwd zijn met gevalideerde diagnostiek, maar ook met een grondige vraagverheldering.