Waar kan ik een A-doc laten opmaken?

Het A-doc dient opgemaakt te worden door een dienst met een multidisciplinaire team dat erkend is door de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien). Als ouder stel je je vraag aan een dienst naar keuze.

Het gaat om volgende diensten:

  • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • revalidatiecentra
  • consultatiebureaus
  • centra voor ontwikkelingsstoornissen
  • centra voor leerlingenbegeleiding
  • observatie- en behandelingscentra
  • K-diensten
  • centra geestelijke gezondheidszorg
  • onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra