Individuele vrijetijdstrajectbemiddeling

We helpen jou bij het verhelderen van je interesses en mogelijkheden op het domein van vrije tijd. We proberen je te leiden naar het reguliere of het doelgroepspecifieke aanbod. Dit doen we samen op basis van de eigen noden en wensen.

Dit kan gaan van een langdurig clubengagement, tot het zoeken van een cursus, kamp of vakantie.

Man die aan een touw trekt Man helpt vrouw bij het maken van pasta

Voor wie?

Bij Ludentia is iedereen welkom: cliënten met uiteenlopende beperkingen (verstandelijke beperking, motorische beperking, meervoudige beperking, autismespectrumstoornis,...). Ook cliënten met een complexe problematiek (cliënten met gedrags- en emotionele stoornissen) kunnen terecht bij Ludentia.

Een erkenning als cliënt met een beperking door het VAPH is niet vereist.

Wij zetten binnen Ludentia in op een netwerk in de regio Voorkempen. Meer specifiek:

  • Brasschaat
  • Brecht
  • Schilde
  • Schoten
  • Kapellen
  • Kalmthout

Vragen die niet binnen deze perimeter liggen, proberen we zo goed mogelijk door te verwijzen naar een vrijetijdsorganisatie die actief is in de desbetreffende regio.

Werkwijze

We bekijken eerst of je vraag geschikt is voor ons aanbod.

Gaat de hulpvraag effectief over vrijetijdsbesteding of over dagbesteding? Aan de hand van deze eenvoudige checklist maken we het onderscheid.

Indien het over vrijetijdsbesteding gaat, kunnen we het traject met de 4 te doorlopen fasen starten.

Fase 1 - aanmeldingsfase

Blijkt uit de checklist dat we jou kunnen helpen bij het zoeken naar een activiteit? Dan kan je aanmelden via het invuldocument.

We nemen dan contact met je op en nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. We sturen je vooraf een vragenlijst door zodat je al even stil kan staan bij je interesses en mogelijkheden.

Fase 2 - vraagverduidelijkingsfase

Tijdens het kennismakingsgesprek overlopen we samen de vragenlijst en gaan we hier dieper op in. De volgende stappen van jouw traject worden aan je uitgelegd.

Fase 3 - zoekfase

We nodigen je uit om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Afspraken omtrent het contacteren van clubs worden gemaakt en je gaat het engagement aan om een eerste keer deel te nemen.

Fase 4 - bemiddelingsfase

Terugkoppeling/bijsturen/afronden van je traject. De administratie wordt afgerond (bewijs van inschrijving, ...).