Klachten

We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de zorg en dienstverlening van OLO-Rotonde.

Wanneer je over iets niet zo tevreden bent dan horen we dit graag. Wij staan open voor elke klacht, kritiek of ontevredenheid. Deze wijzen ons op mogelijke verbeterpunten, waardoor we de kwaliteit van onze werking kunnen evalueren en verbeteren. 

Als je ergens een opmerking over hebt, of  ontevreden bent over iets kan je dit steeds rechtstreeks melden aan een begeleider of verantwoordelijke. Elke ontevredenheid wordt besproken en er wordt een oplossing gezocht, samen met jou.

Je kan daarnaast altijd een klacht indienen. Het spreekt voor zich dat we elke klacht of ontevredenheid objectief en ook discreet zullen behandelen.

  • Dit kan door het online klachtenformulier in te vullen. Dit formulier komt terecht bij het directiesecretariaat, zij zullen dit doorsturen naar de juiste directeur of verantwoordelijke die jouw klacht zal behandelen.
  • Als je reeds van onze hulp- en dienstverlening gebruik maakt, adviseren wij dit eerst met je begeleiders of verantwoordelijken op te nemen. Elke medewerker kan een klacht ontvangen en registreren. De medewerker legt uit hoe de klachtenprocedure werkt en biedt aan om een klachtenformulier in te vullen.

Je kan je hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Je klacht wordt bezorgd aan de juiste directeur of verantwoordelijke. Zij zullen, eventueel na verder onderzoek en overleg, een oplossing voorstellen. Binnen de 14 dagen krijg je een reactie hierop.