Meander

Onze zorgboerderij Meander is gelegen in Kapellen en biedt zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking. Het aanbod is gericht op volwassenen met een zorgvraag maar ook kinderen, jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers kunnen op Meander deelnemen aan allerlei activiteiten en evenementen.

20230420 151959

Aanbod

Arbeid & arbeidsbeleving

Werk je graag in een leuke werkomgeving? Kan je zelfstandig korte opdrachten uitvoeren en wil je nieuwe vaardigheden leren? Dat kan allemaal op zorgboederij Meander.

Therapie & beleving

Het paardrijproject op zorgboederij Meander biedt de kans om op een ontspannen en aangepaste manier in contact te komen met paarden.

Educatie & recreatie

Wil je kennismaken met de zorgboederij doormiddel van een rondleiding? Je kan ons vrijblijven contacteren om de mogelijkheden te bespreken.

Missie

"Zorg voor mens, zorg voor dier, het zit in onze natuur" is onze missie. We brengen 3 centrale thema's samen: zorg, boerderij en buurt. Dat gebeurt op een duurzame manier en volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zorg

Onze boerderij staat open voor mensen met een beperking, een arbeidshandicap, psychosociale problemen of andere beperkingen die het dagelijks functioneren belemmeren. Meander biedt zorg op maat.

Boerderij

Alle activiteiten vinden plaats in een groene, natuurlijke boerderijomgeving: moestuinbeheer, ambachtelijke ateliers, dierenverzorging, productverwerking, natuurbeheer en therapeutisch of aangepast paardrijden.

Buurt

Lokale verankering en inbedding van de boerderij in de buurt staat centraal. Meander investeert in haar buurtwerking, het lokale verenigingsleven, scholen, enzovoort. Ook vrijwilligers uit de buurt zijn actief op de boerderij.

Visie

Zorgboerderij Meander is een plek waar je jezelf kan zijn, waar je je talenten kan inzetten en plezier kan beleven in het werk dat je doet.
Je werkt er samen met anderen, volgens jouw persoonlijke ontwikkeling en met gepaste nabijheid van begeleiders.

Op Meander kom je terecht in een groene, natuurlijke omgeving en deel je het respect voor alles wat groeit en bloeit.
De boerderij werkt biologisch en zo duurzaam mogelijk.
Alle gewassen die verbouwd en verwerkt worden zijn voor eigen consumptie, waarbij zo min mogelijk restproducten worden achterlaten.
Het leven op Meander volgt het ritme van de seizoenen en de werking staat open voor geïnteresseerden en de buurt.
Door actief samenwerkingsverbanden op te zoeken stimuleert Meander de inclusieve samenleving.

Geschiedenis

Ontstaan

De geschiedenis van Meander brengt ons terug naar het jaar 1974 en de oprichting van Sterrenhuis vzw. Sterrenhuis vzw is vandaag beter bekend als OLO-Rotonde vzw, sinds de fusie tussen Sterrenhuis en De Vluchtheuvel in 2005.

tegel+handen+site.jpg

Kleinschalig boerderijproject

Al van bij de opstart van Sterrenhuis vzw werd gekozen voor een kleinschalig boerderijproject. Het verzorgen van dieren en tuinieren bleken immers zinvolle dagbesteding voor onze cliënten. Ook na de verhuis van Kapellen naar Brasschaat in 1976 werden die boerderijactiviteiten dus voortgezet.

P1010436.JPG

Sterhoeve

In 1980 stelde vzw Schoner Leven haar domein van 3,5 hectare in Kapellen ter beschikking. Louis Wuyts, toenmalig groepschef van Sterrenhuis vzw en Jos Naegels, destijds lid van de Raad van Bestuur, besloten om hun schouders onder het uitbreidingsproject te zetten. Kleinschalig, professioneel, ambachtelijk en volgens de mogelijkheden van de cliënt waren de belangrijkste sleutelwoorden van het nieuwe project Sterhoeve.

Nieuw dagcentrum

Na enkele jaren pionierswerk kwam het project in 1987 in een stroomversnelling. Sterhoeve kreeg een erkenning als dagcentrum en tijdens de jaren die erop volgden bleef het aantal cliënten stijgen (12 cliënten in 1987, 40 cliënten in 1996). De accommodatie werd verder uitgebouwd, met de ingebruikname van het hoofdgebouw in 1993 als hoogtepunt. Sterhoeve kreeg met dit hoofdgebouw nieuwe ambachtelijke ateliers, een refter, een keuken, sanitair en een omkleedruimte voor de binnenploeg. Het project draaide op volle toeren.

geheugenkaart Sterhoeve 322.jpg

Zorg- en buurtboerderij Meander

Na de gloriejaren werd het tijd voor een grondige evaluatie.
In navolging van deze evaluatie is Rotonde in 2008 gestart met het verbredend project zorg- en buurtboerderij Meander. Vanaf dat moment werd het dagcentrum Sterhoeve een onderdeel van het groter geheel Meander. Op deze manier kwam er ruimte voor vernieuwingen en een meer inclusieve werking met nieuwe activiteiten zoals natuurbeheer, natuurlijk snoezelen, therapeutisch paardrijden, kamperen, meewerken in het Vogelopvangcentrum en nog zoveel meer.

En nu?

In 2022 zijn de zorgorganisaties OLO vzw en Rotonde gefuseerd, waardoor Meander vandaag deel is van OLO-Rotonde vzw. Zorg-en buurtboederij Meander werkt samen met partners uit verschillende sectoren. Dit zorgt voor een waardevolle diversiteit in activiteiten en doelgroepen. Vrijwilligers, mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vullen elkaar wonderwel aan. Meander gelooft meer dan ooit in de kracht van het project en blijft ijverig verder werken aan een mooie toekomst voor de zorg- en buurtboerderij.

Luchtfoto Meander.png

Partners

Agentschap+natuur+en+bos.pngvoc.jpg

Interesse om samen te werken met zorgboerderij Meander?

Meander werkt samen met partners die affiniteit hebben met natuur, zorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alleen ben je misschien sneller, maar samen kom je verder! Meander staat dan ook steeds open voor nieuwe samenwerkingen.

Contactgegevens

Vanaf dinsdag april zal er gewerkt worden aan een nieuwe toegangsweg naar Meander. Gezien de huidige toegangsweg niet toegankelijk is, zal er tijdelijk een alternatieve route voorzien worden. Het verkeer zal via de ingang recht over de Vinusakker met een alternatief traject met rijplaten aansluiten op de huidige toegangsweg. We doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.

Let op: Ook De Hoogboomsteenweg gaat een jaar dicht voor wie uit Brasschaat komt, ook die werken starten op dinsdag 11 april.