Kinderdagverblijven Tierlantijn

De inclusieve kinderdagverblijven van Tierlantijn bieden warme en stimulerende zorg op maat voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar. Kindjes met een specifieke zorgbehoefte kunnen tot de leeftijd van 5 jaar opgevangen worden.

Sommige baby's en peuters met een zorgbehoefte kunnen in een 'gewoon' kinderdagverblijf terecht, mits enige extra ondersteuning. Dat realiseren wij met Tierlantijn. Onze begeleiders hebben de nodige competenties en worden op hun beurt bijgestaan door orthopedagogen. 
 
In Tierlantijn kan elk kind 'gewoon' zichzelf zijn. Kleine kinderen denken nog niet in termen van 'anders zijn'. Een prachtig gegeven, dat we alleen maar kunnen stimuleren. Als kinderen al van op erg jonge leeftijd vertrouwd raken met kinderen met een extra zorgnood, dan is dat volgens ons een mooie basis voor een inclusieve samenleving.
Ben je op zoek naar de gegevens van onze verschillende locaties? Je vindt ze op onze locatiepagina.
baby met blauwe ogen Kindjes aan het spelen met speelgoed

Huishoudelijk reglement Groepsopvang

Bijlage Bijdragen En Kosten GO IKT Def03032023

Bijlage Bijdragen En Kosten GO Forfaitaire Maandprijs (1)

Bijlage Bijdragen En Kosten GO Vast Def

Kinderopvangtoelage

Aanvraag Kinderopvangtoelage

Schriftelijke Overeenkomst GO Def03032023

Toestemming Thuismedicatie

Toestemming Medicatie Bij Koorts

Klachtenformulier