Bassisschool voor buitengewoon onderwijs - Nieuwe Vaart

In Gent kan je ons Orthopedagogisch Centrum ‘Nieuwe Vaart’ vinden. OC Nieuwe Vaart omvat een MFC en een school voor buitengewoon onderwijs. Onze school voorziet aangepast kleuter-lager onderwijs voor kinderen met gedrags-en of emotionele stoornissen (type 3).

Wij willen als school een warme en veilige plek creëren waar élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt. Dit zowel op het gebied van schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven als sociaal emotioneel leren. Wij geloven dat elke leerling zijn talenten heeft en proberen deze optimaal te benutten door op maat en tempo van het kind te werken. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen bij het opbouwen van relaties, bouwen aan hun zelfvertrouwen en helpen hen om de juiste keuzes te maken.

Heb je interesse in onze school? Meer informatie kan je vinden op onze website. Je kan deze bezoeken door hier te klikken.

Gebouw van OC Nieuwe vaart