Basisschool voor buitengewoon onderwijs TRIOLO

Ben je op zoek naar een school waar de unieke talenten en noden van je kind centraal staan? Vind je het belangrijk dat een school naast onderwijs ook een warme omgeving biedt aan je kind? Dan ben je bij ons op de juiste plek!

Benieuwd hoe onze school eruit ziet? We nemen je graag mee in onderstaand filmpje.

Youtube video thumbnail (id: IuKNb107qrU)

Voor wie?

TRIOLO richt zich tot kleuters en lagere schoolkinderen met een specifiek attest. 

Buitengewoon kleuteronderwijs: 

 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • type 9: 
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen

 Buitengewoon lager onderwijs:

 • type BA (basisaanbod):
  kinderen met een lichte mentale beperking en/of leerstoornissen zoals dyslexie, concentratiestoornissen,...
 • type 3:
  kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • type 9:
  kinderen met ASS, autismespectrumstoornissen
 • Buitenkant schoolgebouw Triolo
 • Foto 7
 • Foto 42
 • Foto 28
 • Foto 31
 • Thumbnail: Buitenkant schoolgebouw Triolo
 • Thumbnail: Foto 7
 • Thumbnail: Foto 42
 • Thumbnail: Foto 28
 • Thumbnail: Foto 31

Het unieke aan TRIOLO is niet enkel het grote, groene domein, maar de inbedding in OLO-Rotonde vzw is duidelijk voelbaar!

Foto van Igor en Els

Igor en Els

Ouders Kairat, leerling TRIOLO

Onze visie

In onze school staat inclusie centraal. Wij geloven dat élk kind het gevoel moet hebben om er bij te horen. Het is ons doel dat elke leerling zich goed voelt en tegelijk willen we de kwaliteit van ons onderwijs blijven garanderen. We willen een warme omgeving bieden waar leerlingen optimaal ondersteund worden om zich te ontwikkelen tot jongeren die veerkrachtig en positief in de maatschappij staan.

Werking

Wij werken op maat van de leerling. In onze school is er daarom geen klassiek jaarklassensysteem. De leerlingen zitten in een groep en krijgen een programma dat werd samengesteld op basis van hun unieke noden en talenten. Wij kunnen hiervoor rekenen op een team dat elke dag het beste van zichzelf geeft om iedere leerling de optimale ontwikkelingskansen te geven. Onze leerkrachten staan niet alleen voor een groep kinderen, maar dragen samen met enkele collega's de zorg. Op deze manier is er een gedeelde verantwoordelijkheid, een betere taakverdeling en kunnen leerkrachten hun eigen talenten meer inzetten. De leerkrachten worden ondersteund door een orthopedagoog, paramedici en bijzondere leerkrachten voor cultuurbeschouwing.

De ontwikkeling van mijn kind

Voor elke leerling wordt er een plan gemaakt met ontwikkelingsdoelen. In dit plan bekijken we volgende zaken:

 • Wat heeft je kind nodig om te leren?
 • Wat zijn de sterktes van je kind?
 • Op welke manier gaan we deze doelen proberen te bereiken?

We kijken niet enkel naar schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen en schrijven maar ook naar de sociale en emotionele ontwikkeling zoals omgaan met emoties, samen spelen en samen leven. Zo kan er bijvoorbeeld worden beslist om aan het zelfvertrouwen van een leerling te werken via de paardentherapie op ons domein.

Onze school wil graag een warme omgeving zijn voor onze leekrachten, onze kinderen maar ook voor ouders. We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij vorderingen van hun kind. Dit doen we via de schoolagenda, rapporten en oudercontacten. Heb je als ouder vragen of wil je graag iets bespreken? Aarzel dan niet om dit aan ons te vragen. Niets is belangrijker dan je kind en we willen niet dat je met vragen of bezorgdheden blijft zitten.

Foto 19 Foto 41
Foto 50 Foto 56

Aanmelden en inschrijven

Wil je graag jouw kind inschrijven? Hieronder kan je een overzicht vinden van de stappen die je dient te ondernemen.

 • INFORMEREN: Ga na of onze school past bij de noden van jouw kind. Heb je twijfels of zit je met vragen? Je kan ons telefonisch contacteren. We maken dan een afspraak om dit samen met jou te bekijken.
 • LEES rustig de handleiding 'digitaal aanmelden'.  Deze handleiding geeft je meer informatie over hoe je jouw kind kan aanmelden in een buitengewone kleuterschool of een buitengewone lagere school.
 • AANMELDEN: De aanmelding gebeurt bij ons digitaal via 'Meld je aan, onderwijs Antwerpen'. Je kan dit doen door te surfen naar https://meldjeaanbubao.antwerpen.be/  
 • INSCHRIJVEN

  Belangrijk: aangemeld zijn betekent nog niet dat je kind ingeschreven is! 

  Ben je digitaal aangemeld en is er een plekje voor jouw kind op onze school? Vergeet je dan niet in te schrijven! Om de inschrijving in orde te maken dien je contact met ons op te nemen. Je doet dit best zo snel mogelijk aangezien inschrijving binnen een bepaalde tijd dient te gebeuren.

  Heb je een afspraak om je kind in te schrijven? Breng dan de identiteitskaart van je zoon of dochter mee. De orthopedagoog heeft een uitgebreid gesprek met jullie. De school onderzoekt of je kind het correcte attest voor buitengewoon onderwijs heeft en of er gebruik kan worden gemaakt van het leerlingenvervoer.

Project Warme Scholen

Wij maken trots deel uit van het project Warme Scholen.

Het onderwijs vandaag vertrekt van een standaardaanpak en niet vanuit de leerling. Veel kinderen vallen hierdoor uit de boot. Een warme school wil élk kind en élke leerkacht mee hebben door te vertrekken vanuit de gedachte dat iedereen uniek is met zijn eigen talenten. 'Goed in je vel zitten' is zowel voor de leerlingen als de leerkrachten essentieel en zorgt voor betere leerprestaties. Het project sluit helemaal aan bij de visie die wij als school willen uitdragen.Door onze deelname aan 'Warme Scholen' hopen wij deze visie nog verder uit te werken en toe te passen.

Wil je graag meer te weten komen over het project? Klik dan hier.

Contact

Heb je vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Je kan ons bellen op het nummer 03/633 25 70. Stuur je liever een e-mail? Dat kan via info@triolo.be

Gaat je kind al bij ons naar school? Dan kan je inloggen op digitale platform Smartschool om informatie rond resultaten, agenda, mededelingen, afwezigheden,... te raadplegen. Klik hier om naar Smartschool Triolo te gaan.

Cultuurbeschouwing

Op onze school worden geen levensbeschouwelijke vakken aangeboden.

Niet-confessionele zedenleer wordt vervangen door cultuurbeschouwing.

Aan de hand van door ons gekozen waarden gaan we met de kinderen in gesprek.

We vertrekken vanuit een verhaal en zullen op allerlei verschillende manieren met onze kinderen gaan werken om deze waarden te bespreken en in te oefenen.

Hier vind je meer informatie over de visie, het kader en de leerlijn

Schoolkalender

Klik hier om onze schoolkalender 2023-2024 te bekijken.

Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een aantal ouders die de leerkachten en school ondersteunen bij hun opdrachten. Ze komen 2-maandelijks samen en beslisssen welke activiteiten zullen plaatsvinden.

Heb je interesse om zelf deel te nemen aan de ouderraad? Ze zijn steeds op zoek naar helpende handen! Klik hier voor meer info.

Vervoer

Voor het leerlingenvervoer werkt Triolo samen met Raket. Zij willen ervoor zorgen dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte binnen een zo beperkt mogelijke tijd, rekening houdend met de mogelijkheden en context, veilig en comfortabel van en naar school geraakt. Voor elk kind wordt ondersteuning op maat gezocht. Er wordt gekeken naar welke vervoersmogelijkheden in de buurt beschikbaar zijn en wat het kind zelf al kan.

Wil je graag meer info over Raket? Klik dan hier.

Heb je een specifieke vraag rond het busvervoer van en naar school? Dan kan je een e-mail sturen naar bus@triolo.be

Voor -en naschoolse opvang

Voor veel ouders zijn de schooluren niet altijd praktisch haalbaar. We bieden daarom voor en na de schooluren opvang aan. Dit doen we via onze buitenschoolse opvang Tierlantijn. Deze bevindt zich op hetzelfde domein als onze school. 

 

VOOP & vrijzinning-humanistische levensbeschouwing

Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen. VOOP groepeert een  20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.

VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een vrijzinnig-humanistische visie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinig-humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede, kritische maar open kijk.

VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven. Binnen UVV, de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet.

Wil je graag meer weten over VOOP? Dan kan je hier klikken..

VOOP en VONAC onderschrijven in hun gezamenlijke visie als koepel en begeleidingsdienst de kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme.

De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij hun schoolvisie kadert binnen de kernwaarden van deMens.nu, VOOP en VONAC.