Snoezelruimte - Huis Mechelen

Huis Mechelen werkt momenteel met een snoezelkoffer, maar ze dromen van de volgende stap: een eigen snoezelruimte. Enkele collega's van Huis Mechelen vertellen er meer over.

0

Benodigd budget voor de snoezelruimte

Lisanne:"Omdat we met gezinnen vaak aan de slag gaan rond emotieregulatie en sensomotorisch werken, hebben we een 'snoezelkoffer' gemaakt. We hebben deze samengesteld uit low budget materialen om zo verschillende zintuigen te stimuleren en te reguleren. Deze wordt dan ook meegenomen naar huisbezoeken."

Stefanie: "De koffer begint echter aardig vol te geraken en het wordt een serieus sleurwerk. Bovendien geeft de koffer enkel een impressie. We dromen daarom van een snoezelruimte die we kunnen aanbieden aan onze gezinnen. Op die manier kunnen ze genieten van een totaalervaring en zich volledig laten onderdompelen in de sensorische materialen.

Snoezelen heeft een gunstig effect op verschillende aspecten van de ontwikkeling. Het kan helpen om stress te verlagen, concentratie te verbeteren, zintuigen te prikkelen of ontprikkelen. "

We zouden het een enorme meerwaarde vinden voor onze gezinnen om ze te kunnen laten kennismaken met snoezelen.

Ellen

Begeleider Huis Mechelen

Ellen: "We zouden het een enorme meerwaarde vinden voor onze gezinnen om ze te kunnen laten kennismaken met snoezelen. Zeker in kwetsbare gezinnen is het niet evident om dit zelf te voorzien en zou het jammer zijn dat er geld wordt gespendeerd aan materiaal dat achteraf toch niet blijkt aan te sluiten bij de noden van het kind. Tot rust komen is voor iedereen anders, daarom willen we graag een uitgebreid aanbod kunnen voorzien om samen met de cliënt op zoek te kunnen gaan naar sensorische hulpmiddelen op maat.

Charlotte geeft graag nog een specifiek voorbeeld.

Onlangs werd er bij Ambulante Diagnostiek Antwerpen (ADA) een kleuter aangemeld voor een diagnostisch traject, waarvan in vraag gesteld werd of dit haalbaar zou zijn. In het verleden werd er een IQ-test voor kleuters afgenomen, maar hier scoorde de kleuter erg laag op. Onze medewerker probeerde bij het eerste testmoment de kleuter beter te leren kennen door samen met mama wat materialen te exploreren (bv. ballonnen), maar de kleuter ging snel in overspoeling waardoor hij materiaal stuk maakte of door de ruimte gooide.

Als voorbereiding op de testing erna werd er nagedacht hoe we de ruimte zouden kunnen omvormen om hem voldoende veiligheid te bieden om alsnog de testen af te nemen. De testruimte werd daarom ingedeeld in 3 ruimtes:

 • Een eerste ruimte waar er voornamelijk veel materialen stonden om te ontdekken (voelen, zien, etc.).
 • Een tweede ruimte waar de nadruk werd gelegd op hem tot rust brengen.
 • Een derde ruimte waar een aantal prikkels werden afgesloten en een aantal materialen in het zicht gezet werden om te exploreren.

Deze aanpak zorgde er voor dat onze medewerker erin slaagde om de jongen een aantal puzzeltjes uit de IQ-test te laten oplossen, waardoor we een andere kijk kregen op zijn mogelijke intelligentie.De helpende sensorische rustbronnen werden doorgegeven aan ouders en school. Door in te zetten op een sensorische aanpak en het inbouwen van rust, werd het mogelijk om een diagnostisch traject aan te gaan, wat maakte dat er verrassende resultaten werden waargenomen."

Een overzicht van benodigdheden

Materialen - €1.947,80

 • Bellenwand
 • Lichtbord
 • Snoezelgrot
 • Bellenzuil
 • Kidfetti
 • Wobble
 • Stapelstein
 • Tegelmatten
 • Sensorische geoblokken
 • Magnatails
 • allerhande kleine snoezelmaterialen

Infrastructuur - €570

 • Trofast opbergdozen en kasten Ikea
 • Flisat kindertafel Ikea
 • Muurverf Shappy
 • Speelsofa
 • Zachte turnmatten
Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan gelijkaardige acties binnen OLO-Rotonde?