Hoe kan ik een inkomensvervangende/integratietegemoetkoming aanvragen?

Wat is het?

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een uitkering bedoeld voor mensen met een beperking waarbij het verdienvermogen met minste 1/3de is verminderd als gevolg van een handicap.

Een integratietegemoetkoming (IT) is bedoeld als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap maakt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming is voor mensen tussen 18 en 65 jaar.

Hoe kan je deze aanvragen?

Voor de leeftijd van 65 jaar, dien je een vragenlijst in te vulling om de aanvraag te kunnen doen. Je kan dit zelf online doen via Home - DG Personen met een handicap (belgium.be), maar je kan je ook laten bijstaan door iemand van de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit, het OCMW of de gemeente. Bij het invullen van de formulieren kan je eveneens al relevante medische verslaggeving toevoegen. Daarnaast zal je ook nog enkele papieren moeten laten invullen door je behandelende arts (dat kan ook zeker de huisarts zijn).

De arts van de overheid (FOD Sociale zekerheid) zal de informatie die ingevuld werd bekijken en beoordelen of er nog meer informatie nodig is. Indien dit het geval zou zijn, wordt je uitgenodigd op zijn kabinet voor een gesprek en een onderzoek.

Na dat onderzoek volgt er een beslissing via brief. Hierin wordt enerzijds het verdienvermogen bepaald en wordt er anderzijds ook meegedeeld wat je score is op de school van zelfredzaamheid. Dit wordt bepaald op basis van een puntensysteem in volgende thema’s:

  • Verplaatsingsmogelijkheden
  • Mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden
  • Mogelijkheid om in te zijn voor het onderhoud van de woning en het verrichten van huishoudelijk werk
  • Mogelijkheid om in te staan voor de persoonlijke hygiëne
  • Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden
  • Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact

Het aantal punten dat hieruit voorkomt, bepaald te categorie waarin je onderverdeeld wordt. Deze categorie bepaalt samen met je inkomen en je gezinssamenstelling hoe hoog je IVT en IT zal zijn.