Hoe kan ik een persoonsvolgend budget aanvragen?

De aanvraag van een  persoonsvolgend budget gebeurd in verschillende stappen. Graag leggen we de verschillende stappen apart voor je uit.

Stap 1: opmaak van een ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan wordt beschreven welke ondersteuning je reeds hebt, welke ondersteuning er idealiter nodig is en hoe je dit wil en kan organiseren om jouw leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dit dien je in te vullen in een sjabloon dat terug te vinden is op de website van het VAPH.

Voor de opmaak van dit ondersteuningsplan, kan je jezelf laten bijstaan door 2 diensten die hiervoor herkent zijn:

  • DOP of dienst ondersteuningsplan: wanneer het voor jou nog niet helemaal duidelijk is welke ondersteuning je precies nodig hebt, kan de dienst ondersteuningsplan heel betekenisvol zijn. Samen met de personen die voor jou belangrijk zijn brengen ze jouw vragen en ondersteuningsnoden in kaart. Als dan blijkt dat er meer intensieve en gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk is, gaan ze samen met jou een ondersteuningsplan voor een Persoonsvolgend Budget opstellen.

Meer informatie vind je terug via Doppa - Werkwijze.

  • Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit: wanneer het voor jou al duidelijk en concreet is welke ondersteuning er nodig is, dan kan je bij de Dienst Maatschappelijk werk van jouw mutualiteit terecht om samen het ondersteuningsplan op te maken en in te vullen.

Wanneer het ondersteuningsplan volledig ingevuld is, wordt deze ingediend bij het VAPH ter goedkeuring. Wanneer het VAPH deze goedkeurt, wordt dit via een brief meegedeeld. Daarna kan je overgaan naar de volgende stap.

Meer informatie over het ondersteuningsplan vind je op de website van het VAPH: Stap 1: uw vraag in kaart brengen | VAPH en Stap 2: ondersteuningsplan invullen en indienen | VAPH.

Stap 2: opmaak van een multidisciplinair verslag

Het multidisciplinair verslag laat je opmaken door een multidisciplinair team (MDT).

Dit verslag bestaat uit 2 delen:

  • Het eerste deel is de zorgzwaarte inschaling, waarbij er een objectieve beschrijving wordt gemaakt van uw handicap en uw ondersteuningsnoden. Tijdens het gesprek worden er vragen gesteld over uw mogelijkheden op alle gebieden van het dagelijks leven. Op basis hiervan worden de B- en P- waarden bepaald. De B-waarde staat voor begeleidingsnood, de P-waarde voor permanentienood.
  • Het tweede deel van het prioriteringsverslag. In dit verslag wordt de dringendheid van uw vraag beschreven. Hierbij wordt de focus gelegd op de vraag hoe dringend het persoonsvolgend budget nodig is.

Voor meer informatie rond het multidisciplinair verslag kan je eveneens terecht op de website van het VAPH: Stap 3: een multidisciplinair verslag laten opmaken | VAPH.

Wanneer deze twee verslagen klaar zijn, worden deze ook weer ingediend bij het VAPH.

Na indiening van zowel het ondersteuningsplan als het multidisciplinair verslag oordeelt het VAPH over de grote van uw budget en in welke prioriteitengroep u zal onderverdeeld worden. Deze prioriteitengroep zal bepalen hoe lang u dient te wachten vooraleer het budget ter beschikking wordt gesteld.

Meer informatie hierover vind je terug via volgende link: Beoordeling aanvraag | VAPH.