Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

Een aanmelding kan op verschillende manieren: via ons online aameldformulier,  telefonisch of via mail.

Als je kiest  voor een telefonische aanmelding, zullen onze collega’s van het directiesecretariaat alle gegevens opvragen die nodig zijn, alsook enkele vragen stellen om al duidelijkheid te krijgen rond de reden van aanmelding.

Bij een aanmelding via mail zullen we altijd enkele gegevens opvragen (denk aan naam, rijksregisternummer, adres, gegevens ouder(s)/voogd, …). Ook hier is het belangrijk al een korte verduidelijking te geven rond de reden van aanmelding.

Na aanmelding, word je binnen 3 weken gecontacteerd door een medewerker van het OLO-Rotonde Onthaalteam. Zij zullen met jou een kennismakingsgesprek inplannen om jou/je gezin te leren kennen, en na te gaan welke vorm van ondersteuning het meest aangewezen is. Vaak wordt er na dit gesprek nog overlegd met het team, waarna onze collega je terug zal contacteren om een advies te formuleren en een concreter beeld te vormen rond bijv. wachttijden.

Gedurende je wachttijd, kan je bij het OLO-Rotonde Onthaalteam terecht voor verdere vragen omtrent wachttijd, eventuele overbruggingszorg, tussentijdse mogelijkheden, … Zij denken graag mee na.