Waar heb ik recht op als volwassene met een beperking?

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering) is bedoeld voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben. Ook rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op.

Het gaat hierbij om een vaste vergoeding van 130 euro die maandelijks door de zorgkas wordt uitbetaald.

Meer informatie vind je hier.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (dat vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden heette) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent. Een andere voorwaarde is dat je handicap je zelfredzaamheid beperkt.

De hoogte van dit bedrag hangt of van de zorg die je nodig hebt, evenals je gezinsinkomen. Het bedrag is vrij te besteden. Je hoeft dus geen bewijzen ter verantwoordelijk voor te leggen.

Meer informatie vind je hier

Mobiliteitshulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit

Wanneer je door een chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om verplaatsingen te maken, dan kan je een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of uren. Dit hulpmiddel hoef je niet (volledig) zelf te betalen. Het gaat hierbij wel over hulpmiddelen die je levenslang (of dat voor een lange tijd) nodig hebt. Krukken of rolstoelen die je tijdelijk leent via uw ziekenfonds vallen hier dus niet onder.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een beperkt aantal hulpmiddelen nog onder de bevoegdheid van het VAPH vallen.

Meer informatie vind je hier