Wat is een zorgbudget voor mensen met een handicap?

Het zorgbudget voor mensen met een handicap heet ook wel het Basisondersteuningsbudget (of BOB).

Dit budget bedraagt 300 euro per maand en is een vast bedrag.

Het is bestemd voor mensen met een erkende handicap die voldoende aan bepaalde voorwaarden.

Wanneer je er recht op hebt, krijg je het automatisch. Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Om na te gaan of jij bij de groep mensen hoort die hierop recht hebben, surf je best naar Zorgbudget voor mensen met een handicap | Vlaamse sociale bescherming.