Hoe kan ik de opvang stopzetten?

De opzeg moet minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk of via mail gebeuren, gericht aan de verantwoordelijke. De opzegtermijn gaat in vanaf de dag na ontvangst van de schriftelijke opzegging. Dit geldt zowel voor volledige als voor gedeeltelijke opzegging. De opzegvergoeding blijft 2 maanden verschuldigd, ook al komt uw kind niet meer naar de opvang. Bv. Als u de opvang opzegt op 15 februari, gaat de opzegtermijn in op 16 februari. U betaalt dan tot en met 15 april de afgesproken maandprijs.