Hoe kan ik een klacht indienen?

Wij staan open voor elke klacht, kritiek of ontevredenheid. Deze kunnen enkel maar onze aandacht vestigen op punten waar misschien aan gewerkt kan worden. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze werking evalueren en nog beter maken.

Wij maken een onderscheid tussen een ontevredenheid en een klacht. Een ontevredenheid kan in rechtstreeks overleg met een van de begeleiders of de verantwoordelijke opgelost worden. Bij een klacht is verder onderzoek en overleg noodzakelijk. U bepaalt zelf of uw ontevredenheid als klacht dient behandeld te worden.

Een ontevredenheid kan u melden aan een begeleider of de verantwoordelijke of via ons online contactformulier. Elke ontevredenheid wordt besproken en er wordt een oplossing gezocht.  Als u vindt dat de oplossing ontoereikend is, kan u een officieel klachtenformulier invullen. Het spreekt vanzelf dat elke klacht of ontevredenheid met de grootste discretie zal behandeld worden.