Wat zijn respijtdagen, hoe werken we ermee?

Een respijtdag is een dag dat uw kindje , aangekondigd of onaangekondigd, afwezig mag zijn in afwijking op het opvangplan, zonder dat u deze dag dient te betalen.

Het aantal respijtdagen waarop u recht heeft wordt pro rata berekend, rekening houdend met hoeveel halve of volledige dagen per week uw kindje komt en met het aantal resterende maanden van het kalenderjaar vanaf de start van de opvang. Dit betekent als uw kindje bv. een volledig jaar per week:

 

  • 5 volledige dagen komt                    30  respijtdagen per jaar
  • 4 volledige dagen komt                    24  respijtdagen per jaar
  • 3 volledige dagen komt                    18  respijtdagen per jaar
  • 2 volledige dagen komt                    12  respijtdagen per jaar

 

Start uw kindje bv. pas in juli en komt uw kindje 6 maanden naar de opvang dan wordt het aantal dagen gehalveerd. Voor kinderen die ook halve dagen komen zal de verrekening eveneens verhoudingsgewijs gebeuren. Ook indien uw opvangplan wijzigt, worden de respijtdagen opnieuw berekend.

Bij collectieve sluitingsperiodes of wanneer de opvang gesloten is wegens een brugdag verliest u geen respijtdag.