Kan ik mijn dagen en uren van de opvang aanpassen?

Als uw effectieve nood aan opvang wijzigt, moet u dit 2 maanden op voorhand melden aan de verantwoordelijke. Bij een vermindering van de nood aan opvang (bv. door loopbaanvermindering, zwangerschapsrust,…) kan uw opvangplan aangepast worden. Een opvangplan kan maar gewijzigd worden voor een periode van minstens 2 maanden naar een opvangplan van minstens 2 dagen per week.

Bij een aanvraag tot uitbreiding van de opvang, bv. wanneer u meer gaat werken, wordt eerst bekeken wat mogelijk is en wordt het opvangplan op basis daarvan aangepast.