Worden er proefmomenten voorzien voor de officiële start van mijn zoon/dochter?

Het welbevinden van de kinderen is een prioriteit. Voor al onze nieuwe kinderen, of zij die bijvoorbeeld na een lange vakantie terugkomen, is er de gelegenheid om te wennen. In samenspraak met de ouders worden er momenten afgesproken om het kind samen met de ouder of alleen te laten wennen aan het gebeuren in onze groepsopvang. Ouders kunnen steeds in overleg met de plaatselijk verantwoordelijke bekijken wat de mogelijkheden zijn om de overgang van thuis naar de opvang zoveel mogelijk op maat van het kind te laten verlopen.

Ook het overgaan naar een volgende leeftijdsgroep wordt geleidelijk aan gedaan, hierbij gaat het kind bijvoorbeeld al eens spelen bij de volgende groep maar slaapt en eet nog wel bij z’n eigen groep vooraleer het definitief overgaat.

Als nieuwe kindjes komen wennen betaalt u niets voor deze uren.